Versterk je lokale netwerk

Als je een gezonde wijk wilt creëren, is het belangrijk om een sterk netwerk te bouwen. Dit kun je niet alleen. Daarom is het goed om mensen te benaderen die zich samen met jou zich willen inzetten voor een gezondere wijk. Dit kunnen bewoners, vrijwilligers, professionals, welzijnswerkers, ondernemers of maatschappelijke organisaties in de wijk zijn.

Samen met deze mensen kun je een sterk netwerk bouwen, maar hoe betrek je mensen uit de wijk bij jouw plannen?

Om mensen te vinden die je kunnen helpen bij het bouwen van een gezonde wijk, is het is handig om te weten wie er allemaal actief zijn in je wijk. Praat met de bewoners en de mensen die er werken. Je kunt ook een overzicht maken waarop staat welke groepen en organisaties in de wijk al werken aan de gezondheid van de bewoners. De wijkadviseurs van 2diabeat kunnen je helpen zo’n ‘leefstijlkaart’ te maken.

Het is logisch om mensen te benaderen die werken binnen de gezondheidszorg of bij instanties die zich inzetten voor het welzijn van de burgers. Maar denk ook eens aan actieve wijkbewoners, vrijwilligers, bedrijven, verenigingen, kerken en moskeeën. In Den Haag is een imam als lokale aanjager betrokken bij de wijkaanpak, en in Veendam werkt een supermarkt samen met een diëtist aan het samenstellen van goedkope en gezonde menu’s.

Ga met de mensen uit je wijk in gesprek
Om mensen te vinden die samen met jou een gezonde wijk willen bouwen, moet je eerst contact met ze opnemen. Nodig mensen die hier misschien belangstelling voor hebben uit om eens te praten. Tijdens deze gesprekken kun je verschillende meningen horen en bespreken hoe iedereen kan helpen in de wijk. Stel open vragen en luister goed naar wat anderen vinden.

Hier zijn wat vragen die je kunt stellen:

  • Wat vind je van hoe het nu gaat in de wijk? Wat zou beter kunnen?
  • Hoe zou je willen dat de wijk eruitziet? Welke mogelijkheden zie je?
  • Heb je eerder geprobeerd om iets te veranderen of ergens aan meegeholpen?
  • Wat is er al in de wijk dat we kunnen gebruiken?

Voor meer voorbeeldvragen, inspiratie en tips kun je ook kijken naar:

Gesprekskaartjes
Vraag mensen een gesprekskaartje in te vullen tijdens een gesprek of bijeenkomst, waarin je vraagt wat mensen echt belangrijk vinden. Je kunt de ingevulde kaartjes later opnieuw gebruiken om het contact voort te zetten.

Interviewinstructie
Dit voorbeeld komt uit de wijk De Wijert in Groningen, waar het gebruikt werd om bewoners te interviewen. Met een paar kleine aanpassingen kun je het ook gebruiken voor gesprekken met professionals en andere deelnemers. Interviewvragen-wijkbewoners.

Als verschillende mensen willen meedoen met de wijkaanpak, kun je een bijeenkomst organiseren. Het is goed om elkaar te leren kennen, nieuwe contacten te leggen en te bespreken hoe je samen kunt werken. Ook daarna is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en om iedereen betrokken en geïnformeerd te houden. Je kunt ook aansluiten bij bestaande vergaderingen of bijeenkomsten die al gepland zijn.

Tijdens de bijeenkomst kun je de presentatie van 2diabeat gebruiken om te laten zien hoe de aanpak in de wijk werkt. Verder kun je verwijzen naar de publicatie van 2diabeat ‘Met lokale leiders obstakels voorbij’, waarin omschreven staat wat goed en juist niet goed werkt bij een lokale wijkaanpak.

De wijkadviseurs van 2diabeat kunnen je helpen met het opzetten van een eerste verkennende bijeenkomst.

Tips en inspiratie uit andere wijken
In Almere hebben ze een filmpje gemaakt om mensen te informeren over 2diabeat en uit te nodigen voor de startbijeenkomst.
In Kampen hebben ze een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor alle mensen die zich willen inzetten voor de lokale wijkaanpak.

Je wilt natuurlijk dat alle gesprekken en bijeenkomsten leiden tot echte acties. Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen die willen meewerken, samen aan de slag gaan? In andere wijken hebben we gezien dat het goed werkt om te beginnen met een paar duidelijke activiteiten. Je kunt denken aan een lezing, een wandelgroep, een kookworkshop, een avond over voeding of een gezondheidsmarkt. Betrokkenen in de wijk kunnen deze activiteiten samen organiseren. Ze kunnen zich dan ook laten zien aan de mensen die naar de activiteiten toekomen. Ze hebben er zelf dus ook belang bij.

In de toolbox vind je inspiratie voor activiteiten die te maken hebben met voeding, beweging, slaap, stress en mentale gezondheid. Bij het thema ‘Aan de slag in de wijk’ vind je een selectie van activiteiten en interventies waarmee je kunt starten in je wijk.

 

 

Hulp nodig? 
Wil je ondersteuning bij jouw initiatief? Of een keertje sparren met één van de wijkadviseurs van 2diabeat? Neem dan contact op met 2diabeat.

‹ Terug naar overzicht