De rol van lokale aanjager

De wijkaanpak van 2diabeat werkt met lokale aanjagers. De lokale aanjager is het aanspreekpunt van de wijk. Hij of zij zoekt medestanders, zorgt voor verbinding tussen initiatieven en is de coördinator van het lokale netwerk. De lokale aanjager kan een zorgprofessional uit de wijk zijn, een ervaringsdeskundige of een andere wijkbewoner die deze rol op zich wil nemen. Ga jij aan de slag als lokale aanjager? De antwoorden op onderstaande vragen, helpen je hierbij op weg.

Als je in jouw buurt initiatieven en activiteiten wilt opzetten om de gezondheid van de bewoners te bevorderen, is het belangrijk om een netwerk op te bouwen. Begin met het maken van een lijst van mensen in de buurt die misschien willen helpen, zoals een huisarts, fysiotherapeut, leefstijlcoach, iemand van het wijkcentrum of een actieve vrijwilliger. Vervolgens kun je persoonlijke afspraken maken met deze mensen. Tijdens zo’n afspraak vertel je over je plannen voor de buurt en vraag je of ze willen helpen. Als je deze mensen nog niet kent, probeer dan via iemand anders in de wijk met hen in contact te komen.

Wil je tips over hoe je met anderen kunt samenwerken in jouw wijk? Lees dan meer in het thema ‘Versterk je lokaal netwerk‘. Hier vind je ook advies over hoe je gesprekken voert.

Het is belangrijk om de mensen in je wijk mee te krijgen in de veranderingen die je wilt realiseren. Dit kost tijd en aandacht. 2diabeat kan je helpen bij dit proces. De stappen om te komen tot een wijkgerichte aanpak zijn gebaseerd op ‘Theorie U’. Dit is een model voor vernieuwing en transformatie van mensen en organisaties. Met behulp van dit model leer je hoe je anderen bij jouw plannen kunt betrekken en actief mee kunt laten doen.

Elk jaar organiseert 2diabeat een training voor alle lokale aanjagers uit Nederland. Tijdens deze training leer je hoe je een goed wijknetwerk kunt opbouwen en concrete activiteiten kunt plannen.

Wil je meer weten over deze trainingen? Neem dan contact op met 2diabeat.

Wij adviseren je om voor ieder jaar een wijkplan te maken. Zo weet je wat je gaat doen in jouw wijk om de gezondheid van de bewoners te bevorderen. In het wijkplan beschrijf je wat je aan het eind van het jaar bereikt wilt hebben. Maak je doelen zo duidelijk en specifiek mogelijk.

 • Bijvoorbeeld, je kunt plannen om een paar activiteiten te organiseren, samen te werken met bestaande projecten en/of de samenwerking in de wijk te verbeteren.
 • Bedenk daarna welke activiteiten nodig zijn om deze doelen te halen. Je kunt bijvoorbeeld een gezondheidsmarkt organiseren.
 • Daarnaast is het belangrijk om met de mensen in de wijk te praten en uit te zoeken waar zij behoefte aan hebben en waar zij kunnen en willen helpen.

Via de wijkadviseurs van 2diabeat kun je een template opvragen voor het maken van een wijkplan. Neem contact op via secretariaat@2diabeat.nl 

In de beginperiode helpt de lokale aanjager met het opzetten van een netwerk in de wijk en het verkennen en ontwikkelen van de wijkaanpak. Hier enkele tips hoe je dat kunt aanpakken:

 • Ga met sleutelfiguren, die een formele of informele rol hebben in de wijk, in gesprek over hun plannen en ideeën om de wijk gezonder te maken. Sleutelfiguren kunnen zowel professionals als bewoners zijn.
 • Breng de huidige situatie in de wijk in kaart. Hiervoor kun je de gesprekken met sleutelfiguren benutten. Daarnaast biedt 2diabeat de mogelijkheid aan om een wijkscan uit te voeren. De wijkscan geeft een overzicht van de kenmerken van de inwoners in de wijk en risicogroepen voor diabetes type 2.
 • Organiseer een bijeenkomst waarbij je deze mensen vraagt om hun ervaring te delen, de huidige situatie te bespreken en samen na te denken over een passende wijkaanpak.
 • Daarnaast kun je starten met het maken van een leefstijlkaart. Dit is een overzicht met het leefstijlaanbod in de wijk op het gebied van bewegen, voeding, slaap, ontspanning, welzijn en mentale gezondheid. Deelnemende wijken aan 2diabeat krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van een online leefstijlkaart.
 • Denk tot slot aan bekendheid creëren voor het wijkinitiatief door het organiseren van een leuke startactiviteit en aandacht voor (lokale) communicatie.

Lokale aanjagers die zijn aangesloten bij 2diabeat krijgen hulp van een wijkadviseur bij het opstarten en uitvoeren van de wijkaanpak.

In de uitvoeringsfase motiveert de lokale aanjager bewoners en belangrijke mensen in de wijk om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl en het creëren van een gezonde omgeving. Hier enkele tips hoe je dat kunt aanpakken:

 • Praat regelmatig met verschillende mensen en organisaties in de wijk over hoe ze de wijk kunnen verbeteren. Dit helpt om iedereen betrokken en actief te houden.
 • Zorg voor de organisatie en afstemming van alle lopende en nieuwe activiteiten in de wijk.
 • Houd iedereen die betrokken is goed op de hoogte, inclusief de gemeente en andere belangrijke organisaties.
 • Organiseer 2 tot 4 bijeenkomsten per jaar voor de bewoners en/of de betrokken organisaties.

Werkt jouw wijk samen met 2diabeat? Dan krijg je ondersteuning van een wijkadviseur van 2diabeat. Hij of zij is jouw vaste aanspreekpunt voor advies en helpt je bij het maken en uitvoeren van het wijkplan. Als lokale aanjager krijg je ook trainingen en maak je deel uit van een netwerk waarin je kunt leren van anderen die soortgelijk werk doen in andere wijken. Bovendien doet 2diabeat onderzoek naar de effecten van jullie aanpak in de wijk. Zo zie je wat goed werkt en wat misschien veranderd kan worden.

In deze video’s vertellen lokale aanjagers Wout Peters, Susanne Renkema en Jurgen Meijer over hun drijfveren, dromen, activiteiten en de reacties vanuit de wijk. Of lees deze verhalen vanuit de wijk waarin lokale aanjagers hun ervaringen delen.

 

Hulp nodig?
Wil je ondersteuning bij jouw initiatief? Of een keertje sparren met één van de wijkadviseurs van 2diabeat? Neem dan contact op met 2diabeat.

‹ Terug naar overzicht