Maak kennis met lokale aanjager Stephanie van der Kreeft uit Nieuwegein

‹ Terug naar overzicht

Maak kennis met...

Stephanie van der Kreeft, lokale aanjager in Nieuwegein

“Het percentage mensen met overgewicht in onze wijk is hoog. Veel mensen weten wel dat ze te zwaar zijn, maar slagen er niet in hier duurzaam iets aan te doen. Pas als het te laat is, komen ze in actie. Ik zou graag samen met deze mensen zoeken naar hun intrinsieke motivatie om al in een eerder stadium aan de slag te gaan met hun gezondheid.”

Aan het woord is Stephanie van der Kreeft. Ze is eigenaar van Way of Lijf, een onderneming in Nieuwegein. Ze voert onder meer Preventief Medisch Onderzoek uit bij organisaties en biedt activiteiten aan om de vitaliteit binnen organisaties te verbeteren, zoals workshops en inhouse coaching. Daarnaast zet ze zich sinds kort in als lokale aanjager van 2diabeat voor het project Vitaal Nieuwegein-Zuid.

 

Veel stress
‘Tijdens mijn werk zie ik dat veel mensen worstelen met hun gezondheid’, zegt Van der Kreeft. ‘Niet alleen met diabetes type 2, maar ook met pre-diabetes en obesitas. De huidige maatschappij maakt het mensen niet makkelijk om gezond te leven. Er is veel stress, mensen zijn druk en dan is het verleidelijk om te kiezen voor gemaksvoedsel. Bovendien zien veel mensen niet de noodzaak om hun leefstijl te veranderen, zolang zij zich goed voelen.

Bijeenkomst 2diabeat in Nieuwegein

Beeld: een volle zaal bij de kick-off van 2diabeat in Nieuwegein

 

Sleutel tot succes
“Tijdens Preventief Medisch Onderzoek spreek ik mensen die al actief aan de slag zijn met hun gezondheid, maar ik zie ook mensen die nog wel een stapje te zetten hebben en dit erg lastig vinden. Juist deze mensen wil ik bereiken. Daarom heb ik me ook aangesloten bij 2diabeat. Als lokale aanjager ga ik in de wijk samen met de bewoners op zoek naar hun behoeften. Vanuit het ondernemerschap ben ik gewend zelf aanbod en activiteiten te ontwikkelen, waar organisaties en medewerkers aan kunnen deelnemen. Nu is het andersom: de wijkbewoners zijn degenen die het aanbod bedenken. Voor mij is het een uitdaging om dit te laten gebeuren en daar vervolgens de activiteiten op af te stemmen. Wat heel mooi is, is dat bewoners zelf aan de slag gaan met het uitvoeren van de activiteiten, zodat zij zelf ook gemotiveerd en betrokken zijn. Dat is de sleutel tot succes.”

“Wat heel mooi is, is dat bewoners zelf aan de slag gaan met het uitvoeren van de activiteiten, zodat zij zelf ook gemotiveerd en betrokken zijn. Dat is de sleutel tot succes.”

Stephanie van der Kreeft – aanjager 2diabeat in Nieuwegein

Begeleiding van 2diabeat
Stephanie kreeg ondersteuning van 2diabeat bij het opstarten van haar werk als lokale aanjager. “Het contact met 2diabeat is gelegd door Vitaal Vreeswijk, een werkgroep van Dorpshuis Vreeswijk en initiatiefnemer van Vitaal Nieuwegein-Zuid. Deze groep is zeer actief in de wijk en heeft veel actieve vrijwilligers. 2diabeat heeft ons in het voortraject begeleid bij de subsidieaanvraag en het contact leggen met de gemeente. Sinds ik gestart ben als lokale aanjager, kan ik met vragen terecht bij mijn wijkadviseur Laura Hendriks van 2diabeat. Dit contact is heel laagdrempelig en geeft me het gevoel er niet alleen voor te staan.”

 

Gebrek aan sociale cohesie
Als eerste ging Stephanie in gesprek met uiteenlopende wijkbewoners met het doel zicht te krijgen op hun behoeften. “Ik heb veel kennis opgedaan met deze gesprekken. Ik vroeg de mensen wat ze doen om gezond te blijven, wat ze zouden willen doen en wat ze daarvoor nodig zouden hebben? Opvallend vond ik de behoefte aan sociale contacten in de wijk. In veel moderne wijken ontbreekt de sociale cohesie en kennelijk missen mensen dit. Mensen gaven aan behoefte te hebben om elkaar laagdrempelig te ontmoeten, om samen te sporten, wandelen, kletsen of een kop koffie te drinken.”

 

De kracht van samenwerking
Stephanie zet zich als lokale aanjager in voor Vitaal Nieuwegein-Zuid. Hierin participeren vier wijken: Vreeswijk, Hoog Zandveld, Zandveld en Lekbouvelard. Vitaal Nieuwegein-Zuid werkt nauw samen met de gemeente Nieuwegein. Stephanie Bol werkt hier als projectleider positieve gezondheid. Ze zegt: “De kracht van een succesvol project zit in de samenwerking, het gezamenlijk optrekken met de inwoners en professionals in de wijk. Door kleinschalig te werken en sleutelfiguren in te zetten in de wijk, hopen wij de inwoners te betrekken, ook de mensen die zelf niet zo actief bezig zijn met hun gezondheid. Als gemeente hebben we hierbij vooral een faciliterende en ondersteunende rol.”

 

Krachten bundelen
Als lokale aanjager is Stephanie een schakel tussen de wijken. ‘Ik kijk ook waar de ene wijk kan meeliften op succesvolle initiatieven van een andere wijk. Op die manier kunnen we de krachten bundelen. Bol vult aan: “Door de samenwerking met de inwoners en de betrokken professionals in de wijken, kunnen we elkaar in de al lopende activiteiten versterken en beter doorverwijzen naar nieuwe initiatieven die worden georganiseerd. Dit alles met als doel zo veel mogelijk inwoners te bereiken om met elkaar een gezonde leefstijl te ontwikkelen. In dit project werken we wijkoverstijgend en zoeken we naar onderliggende verbindingen in de vier wijken, met ieder zijn eigen kenmerken en netwerken. De uitdaging wordt om deze verbindingen optimaal te faciliteren en te verduurzamen voor de lange termijn.”

“In dit project werken we wijkoverstijgend en zoeken we naar onderliggende verbindingen in de vier wijken, met ieder zijn eigen kenmerken en netwerken.”

Stephanie Bol – projectleider positieve gezondheid bij gemeente Nieuwegein

Toekomstige activiteiten
Maandag 27 mei organiseerde Stephanie een kick-off meeting bij Dorpshuis Fort Vreeswijk. “Dit was een succesvolle avond waarin bewoners en zorgprofessionals elkaar konden ontmoeten. Ik heb een presentatie gegeven over het project en Laura Hendriks van 2diabeat heeft meer verteld over 2diabeat. Daarnaast hebben we de behoeften van de bewoners gepeild. Zo willen we een wandelactiviteit organiseren, waarin ook veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast willen we iets doen op basisscholen met het traktatiebeleid en gezonde voeding. Het organiseren van kookworkshops was een andere suggestie. De reacties waren enthousiast en een paar aanwezigen gaven aan actief mee te willen helpen.”

 

Voor en door bewoners
“Met Vitaal Nieuwegein-Zuid hopen we mensen die weinig grip hebben op hun gezondheid te betrekken bij leefstijlinitiatieven in de wijken Vreeswijk, Hoog Zandveld, Zandveld en Lekbouvelard”; zegt Bol. “Iedereen heeft zelf invloed op zijn of haar gezondheid door te kiezen voor gezond eten, goed voor zichzelf te zorgen, voldoende te bewegen, sociale contacten te onderhouden, kinderen gezond en bewust op te voeden en naar school of werk te gaan. Maar niet iedereen leeft in de omstandigheid om zelf gezonde keuzes te maken en de dagelijkse verleidingen te weerstaan. Wij hopen over twee jaar deze groep inwoners betrokken te hebben bij de initiatieven om zo de gezondheid in de wijken Vreeswijk, Hoog Zandveld, Zandveld en Lekbouvelard te bevorderen. Dit gaan we doen samen met inwoners, zorg- en welzijnsprofessionals.”

Stephanie sluit af: “Hoe mooi zou het zijn dat een fysiotherapeut een patiënt verwijst naar een wandelgroep in de wijk of een huisarts iemand die kampt met depressies en eenzaamheid, attendeert op sociale activiteiten in de wijk. Ik hoop dat de sociale cohesie in onze wijken over twee jaar verbeterd is en dat er overal kleine initiatieven zijn ontstaan voor en door bewoners waarin ze elkaar ondersteunen bij een gezonde leefstijl.”