2diabeat – wie staat erachter?

2diabeat is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, VitaValley en BeBright.

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en ontvangt financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bekijk alle partners

Wijkadviseurs

De wijkadviseurs ondersteunen de aanjagers bij het verkennen en uitvoeren van de wijkaanpak. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende wijken.

Arjo Mans

Wout Peters

Anouk Joosten

Laura Hendriks

Kim Geurts

Nienke Oosting

Programmateam

Het programmateam van 2diabeat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Heb je een vraag over het programma van 2diabeat? Neem contact op met het programmateam via secretariaat@2diabeat.nl.

Maarten Ploeg

Programmadirecteur

Janneke de Groot

Programmamanager

Angela de Rooij

Adviseur patiëntparticipatie

Frieda van der Jagt

Adviseur toolbox en onderzoek

Rosanne Zwaan

Adviseur toolbox en onderzoek

Loïse Jacz

Netwerkgeneeskundige

Evelien Schipper

Adviseur/Trainer

Dorien Faber

Contentbeheer en programmaondersteuning

Ilse Boer

Communicatieadviseur

Wim Tilburgs

Ambassadeur 2diabeat

Regieteam

Het regieteam is verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en bestaat uit landelijke vertegenwoordigers van het diabetesveld, zorg, welzijn, lokale overheden en werkgevers.

Edith Mulder

Directeur Diabetesvereniging Nederland (voorzitter regieteam)

Bianca Rootsaert

Directeur Nederlandse
Vereniging van Diëtisten
Bestuurder Nederlandse
Diabetes Federatie

Rens Vandeberg

Adjunct-directeur
Diabetes Fonds