2diabeat – wie staat erachter?

2diabeat is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, VitaValley en BeBright.

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en ontvangt financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bekijk alle partners

Wijkadviseurs

De wijkadviseurs ondersteunen de aanjagers bij het verkennen en uitvoeren van de wijkaanpak. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende wijken.

Arjo Mans

Daphne Moeradi

Evelien Schipper

Wout Peters

Anouk Joosten

Laura Hendriks

José Theunisse

Programmateam

Het programmateam van 2diabeat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Heb je een vraag over het programma van 2diabeat? Neem contact op met het programmateam via secretariaat@2diabeat.nl.

Maarten Ploeg

Programmadirecteur

Janneke de Groot

Programmamanager

Angela de Rooij

Adviseur patiëntparticipatie

Frieda van der Jagt

Adviseur toolbox en onderzoek

Lisette Piepers

Adviseur toolbox en onderzoek

Dorien Faber

Communicatieplatform en secretariaat

Ilse Boer

Communicatieadviseur

Wim Tilburgs

Ambassadeur 2diabeat

Regieteam

Het regieteam is verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en bestaat uit landelijke vertegenwoordigers van het diabetesveld, zorg, welzijn, lokale overheden en werkgevers.

Edith Mulder

Directeur Diabetesvereniging Nederland (voorzitter regieteam)

Nico van Weert

Directeur Nederlandse
Diabetes Federatie

Rens Vandeberg

Adjunct-directeur
Diabetes Fonds

Anja Koornstra

Strategisch adviseur GGD GHOR