Aanpak

Lokale kracht, landelijke coördinatie en support. De wijkgerichte aanpak helpt initiatieven te versnellen en te versterken. Al meer dan 25 wijken doen mee. 

 

 

Samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen. Leefstijlverandering lukt vaak niet alleen, maar met hulp van de omgeving wel. 

Daarom heeft 2diabeat een integrale aanpak ontwikkeld in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen, waarin lokale bewoners en professionals samenwerken aan leefstijlverandering en gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp.

Aan de slag in de wijk

In de aanpak ligt de focus op de directe leefomgeving. In de wijken betrekken we lokale professionals, inwoners en ondernemers om zich samen in te zetten voor een gezonde wijk. Een gezonde leefstijl is van essentieel belang om diabetes type 2 te voorkomen en omkeren. Daarom zet 2diabeat in op de vier pijlers van leefstijlverandering:

Beweging

Voeding

Ontspanning & Slaap

Mentale gezondheid

Kenmerken van de aanpak van 2diabeat

  • Het lokale aanbod rondom ‘gezond leven’ in de wijk wordt in kaart gebracht via een toegankelijke en inzichtelijk leefstijlkaart. Denk hierbij aan wandel- en sportclubs, maar ook aan programma’s van zorg-, welzijns-, en leefstijlprofessionals zoals fysiotherapeuten en diëtisten;
  • Het lokale aanbod rondom ‘gezond leven’ in de wijk wordt, in samenwerking met bewoners en professionals, geëvalueerd en waar mogelijk aangepast, uitgebreid of verbeterd;
  • Onder de naam ‘sprankels’, worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners en professionals samen komen om leefstijlverandering op gang te brengen. Denk hierbij aan een gezellige groente barbecue of een sportief wandelevenement;
  • Een breed netwerk van wijkbewoners en professionals wordt betrokken bij de aanpak van 2diabeat om mensen te stimuleren tot en ondersteunen bij gezonder gedrag.
  • Lokale actoren van deelnemende wijken of dorpen krijgen toegang tot een digitaal platform. Door middel van dit platform kunnen zij het lokale netwerk verbinden en kennis en ervaring uitwisselen met andere wijken en tussen disciplines;
  • 2diabeat stelt een toolbox beschikbaar via het digitale platform met hulpmiddelen die ingezet kunnen worden voor leefstijlondersteuning, denk hierbij aan leefstijlinterventies, apps, gesprekskaarten en (diabetes) risicotesten;
  • Door middel van effect-, proces en sociaaleconomische evaluatie (Social Return On Investment, SROI) van wordt de effectiviteit van 2diabeat onderzocht op zowel lokaal als landelijk niveau.

De aanpak van 2diabeat

De aanpak van 2diabeat bestaat uit drie componenten: (1) implementeren, (2) leren en innoveren en (3) onderzoeken.

In de lokale context richt 2diabeat zich op vier kernelementen:

Doelgroep: door middel van gesprekken met bewoners worden hun specifieke behoeften en interesses in kaart gebracht om een passend aanbod inzichtelijk te maken.

Activiteiten: aan de hand van de behoeften en interesses van bewoners worden activiteiten geïnitieerd die bijdragen aan leefstijlbevordering van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en ‘omkeerbare’ diabetes type 2.

Actoren en aanjager: 2diabeat brengt betrokken wijkbewoners en professionals bij elkaar in een lokaal samenwerkingsverband. Een lokale coördinator geeft richting aan het samenwerkingsverband en fungeert als eerste aanspreekpunt voor landelijke support.

Sprankels: onder de naam ‘sprankels’ organiseert 2diabeat bijeenkomsten, passend bij de interesses van de doelgroep, waarin deelnemers gestimuleerd en ondersteund worden een gezonde leefstijl aan te nemen.

De landelijke support van 2diabeat bestaat ook uit vier kernelementen:

Leer- & innovatienetwerk: kennis en ervaringen van lokale implementaties in wijken en dorpen worden actief uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten.

Basisaanpak & toolbox: met de opgedane inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en de resultaten van lokaal onderzoek, verrijken we continue de toolbox die de basis vormt van de lokale aanpak.

Landelijke coördinatie: vanuit landelijke coördinatie worden lokale activiteiten gestimuleerd en waar nodig ondersteund met inzichten en ideeën.

Onderzoek: alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een nog te ontwikkelen effecten- en meetkader. Ook het 2diabeat-programma zelf wordt geëvalueerd. We onderzoeken hoe het proces van de lokale implementaties verlopen en wat het effect daarvan is in verschillende wijken en dorpen. Ook nemen we de landelijke aanpak onder de loep en voeren we een SROI impactanalyse uit.

Meer weten?

Plan vrijblijvend een kennismakingsafspraak met één van onze wijkadviseurs. Of neem direct contact met ons op door te mailen naar secretariaat@2diabeat.nl.

Neem contact met ons op