Aanpak

Een gezonde leefstijl aanmeten is makkelijker gezegd dan gedaan. 2diabeat zet daarom in op samenwerken aan leefstijlverandering in wijk of dorp. De sleutel in het landelijke programma zijn lokale aanjagers die 2diabeat ondersteunt met kennis, netwerk en vaardigheden die bewezen effectief zijn.

 

De opmars van diabetes type 2 stoppen ziet 2diabeat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Daarom hebben wij een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale bewoners en professionals samenwerken aan een gezonde leefstijl in hun wijk of dorp.

Aan de slag in de wijk

Onze wijkgerichte aanpak, die tot stand is gekomen in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen, helpt initiatieven versnellen, versterken en verbinden. Een belangrijke rol in de aanpak is weggelegd voor de ‘aanjagers’. Aanjagers zijn de lokale sleutelfiguren die intrinsiek gemotiveerd zijn om hier in hun eigen wijk actief mee aan de slag te gaan.

Zij vervullen een verbindende rol, fungeren als coördinator van het lokale netwerk en zijn eerste aanspreekpunt voor landelijke support. Iedere wijk kent een eigen programma, maar met één doel: Een gezonde leefstijl stimuleren. Het landelijke 2diabeat programma ondersteunt met kennis, netwerken en vaardigheden die bewezen effectief zijn. Zo hoeven wijken niet steeds het wiel uit te vinden.

Vier pijlers

Een gezonde leefstijl is van essentieel belang om diabetes type 2 te voorkomen en om te keren, daarom zet 2diabeat daarbij in op de vier pijlers van leefstijlverandering:

Beweging

Voeding

Ontspanning & Slaap

Mentale gezondheid

Kenmerken van de 2diabeat aanpak

  • Inzichtelijk maken van het lokale leefstijlaanbod via een leefstijlkaart. Denk hierbij aan een overzicht van wandel- en sportclubs, maar ook aan programma’s van zorg-, welzijns-, en leefstijlprofessionals, zoals fysiotherapeuten en diëtisten.
  • Evaluatie van het lokale aanbod rondom ‘gezond leven’ in de wijk, in samenwerking met bewoners en professionals. Waar nodig wordt dit aanbod aangepast, uitgebreid of verbeterd.
  • Organisatie van bijeenkomsten onder de naam ‘sprankels’. Bewoners en professionals komen samen om leefstijlverandering op gang te brengen. Denk hierbij aan een gezellige barbecue met groenten of een sportief wandelevenement.
  • Betrekken van een breed netwerk van wijkbewoners en professionals bij de aanpak van 2diabeat om mensen te stimuleren tot en ondersteunen bij gezonder gedrag.
  • Toegang tot een digitaal communityplatform voor lokale betrokkenen van deelnemende wijken of dorpen. Door middel van dit platform kunnen zij een sterker lokaal netwerk vormen en met elkaar, met andere wijken en tussen disciplines, kennis, ervaring uitwisselen en vragen stellen.
  • Toegang tot een ‘Toolbox’ via het communityplatform, met hulpmiddelen voor leefstijlverandering. Denk hierbij aan leefstijlinterventies, apps, gesprekskaarten en (diabetes) risicotesten.
  • Onderzoeken van de effectiviteit van 2diabeat op zowel lokaal als landelijk niveau door effect-, proces en sociaaleconomische evaluatie (Social Return On Investment, SROI).

De aanpak van 2diabeat

In de lokale context richt 2diabeat zich op vier kernelementen:

Doelgroep: Door middel van gesprekken met bewoners brengt de lokale aanjager specifieke behoeften en interesses op het gebied van leefstijl in kaart.

Activiteiten: Het initiëren van activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl, daarbij aansluitend op de behoeften en interesses van bewoners.

Actoren & Aanjager: Een lokale aanjager is het aanspreekpunt in de wijk en ondersteunt betrokken wijkbewoners, ondernemers en professionals uit zorg en welzijn (de actoren), om vanuit hun bestaande rol in de wijk een gezonde leefstijl te bevorderen. Een van de wijkadviseurs uit het landelijke 2diabeat programmateam ondersteunt de lokale aanjager.

Sprankels: Onder de naam ‘Sprankels’ organiseert de lokale aanjager bijeenkomsten in de wijk, passend bij de interesses van de bewoners. Het stimuleren en ondersteunen van bewoners bij het aannemen van een gezondere leefstijl staat hierbij centraal.

De landelijke support van 2diabeat bestaat ook uit vier kernelementen:

Leer- & Innovatienetwerk: Het actief uitwisselen van kennis en ervaringen van lokale implementaties in wijken en dorpen via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten.

Basisaanpak & Toolbox: De toolbox vormt de basis van de lokale aanpak. Deze verrijken we continu met inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en de resultaten van lokaal onderzoek.

Landelijke coördinatie: Het 2diabeat-programmateam stimuleert lokale activiteiten. Waar nodig ondersteunen wijkadviseurs de lokale aanjager met inzichten en ideeën.

Onderzoek: Alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een effectenkader. Ook het 2diabeat-programma zelf wordt geëvalueerd. We onderzoeken hoe het proces van de lokale implementaties verloopt en wat het effect daarvan is in verschillende wijken en dorpen. Ook nemen we de landelijke aanpak onder de loep en voeren we een SROI-analyse uit.

Meer weten?

Ben je na het lezen van de aanpak benieuwd hoe jij in jouw wijk mee kan doen aan 2diabeat en samen met ons de handen uit de mouwen kan steken?

Doe mee in jouw wijk

Inspiratie uit de wijken

Tientallen wijken hebben zich al aangesloten bij 2diabeat. Laat je inspireren door verhalen uit de deelnemende wijken en doe mee!

Ontdek de verhalen van aanjagers

2diabeat supportkit en toolbox

2diabeat ondersteunt professionals en inwoners die willen bijdragen aan een gezonde wijk. Dit doen we onder andere door middel van een supportkit en toolbox waarin handige hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en interventies te vinden zijn.

Open de supportkit en toolbox
2diabeat supportkit en toolbox