IZA-Congres: Samen Werken aan Zorg en Welzijn

Utrecht

Maak jij al deel uit van de beweging die bouwt aan toegankelijke en duurzame zorg? Zet 4 maart dan in je agenda en kom naar deze inspirerende dag vol kennis, innovatie en netwerken! Wij zijn verheugd om je uit te nodigen voor deelname aan ‘Het IZA-Congres’, een niet te missen evenement voor iedereen die actief is inactueel

2diabeat inspiratiebijeenkomst – De kracht van bottom-up samenwerken

Beatrix Theater Jaarbeursplein 6a, Utrecht

Ontdek de kracht van 'bottom-up' werken aan gezondheid in de wijk met inspirerende praktijkverhalen uit diverse wijken in Nederland.   In een tijd waarin de focus op preventieve gezondheidszorg steeds groter wordt, biedt het 2diabeat-programma een vernieuwende aanpak om de opmars van diabetes type 2 terug te dringen. Dit landelijke initiatief ondersteunt bevlogen professionals uitactueel

Thuis in de wijk

Congrescentrum 1931 Oude Engelenseweg 1, Den Bosch

Voor het langer zelfstandig wonen van ouderen zijn nieuwe woon(zorg)concepten nodig. In de plannen van de overheid gaat het naast 170.000 zogeheten nultredenwoningen, om het toevoegen van 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Ook de inrichting van de buurtactueel

Workshop – Aan de slag met de wijkscan!

online

De gezondheid van inwoners verschilt sterk per wijk. Zo wonen er in de ene wijk relatief veel mensen die eenzaam zijn, bewegen inwoners in de andere wijk juist meer dan gemiddeld of zijner in een andere wijk veel inwoners met overgewicht. Als je aan de slag wilt met het verbeteren van de gezondheid van inwonersactueel

Kennismaking ‘Bouw aan een gezonde toekomst voor jouw wijk met 2diabeat!’

online

Met de wijkgerichte aanpak van 2diabeat versterken en versnellen we lokale initiatieven. Bij 2diabeat geloven we in lokale kracht. We helpen lokale leiders – bevlogen professionals en toegewijde bewoners – die een gezonde leefstijl in hun wijk willen bevorderen. Samen bouwen we lokale preventienetwerken, waardoor er een ondersteuningsstructuur ontstaat en wijkbewoners betere informatie krijgen, meeractueel

Dag van de preventie

Zorgvisie organiseert in 2024 een bijzondere editie van de Dag van de Preventie. Na vijf eerdere succesvolle congressen is het programma dit jaar gevuld met toonaangevende buiten- en binnenlandse sprekers. Het thema? De aanpak van de groeiende gezondheidsverschillen tussen theoretisch- en praktisch opgeleiden. Experts delen inzichten over de noodzakelijke veranderingen in systemen, financieringen en wetgeving.actueel