2diabeat bouwt aan een breed netwerk van partners

Founding partners

Opdrachtgevers

Collega programmapartner

Kennispartners

Systeempartners

Onderzoekspartners

Uitvoeringspartners