Apotheker Stefani investeert in een gezonde wijk

“Meer kennis en bewustzijn over de gevaren van overgewicht is een eerste stap naar hetactueel

Al tijdens ons eerste gesprek zag ik overal raakvlakken

Wout Peters uit Veendam is ambulanceverpleegkundige. Hij komt wekelijks in aanraking met de gevolgen vanactueel

Podcast – 2diabeat special: in gesprek met Wout Peters

Wout legt uit dat gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid herbergt. Als je samen zorgdraagt voor elkaarsactueel

2diabeatwijken komen op stoom

Stoppen van de opmars van diabetes type 2   Hoe staat het er nu vooractueel

2diabeat van start in de wijk Sorghvliet in Veendam: lokale aanjager Wout Peters stelt zich voor…

. Lokale aanjagers spelen een belangrijke rol bij de implementatie van 2diabeat. Zo ook Woutactueel