2diabeatwijken komen op stoom

‹ Terug naar overzicht

2diabeatwijken komen op stoom

Diabetes type 2 is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland en het aantal patiënten neemt steeds verder toe. Het goede nieuws is: de ziekte kan in een groot aantal gevallen voorkomen of omgekeerd worden door een gezonde leefstijl.

Een gezonde leefstijl aanmeten is makkelijker gezegd dan gedaan. In de zomer van 2019 doken VitaValley, BeBright, de Nederlandse Diabetesfederatie, Diabetesvereniging Nederland en het Diabetesfonds in het diepe om als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord een programma te ontwikkelen om de opmars van diabetes te stoppen: 2diabeat.

Stoppen van de opmars van diabetes type 2

 

Hoe staat het er nu voor met 2diabeat? Maak kennis met de eerste lokale aanjagers.
In samenwerking met vele experts is een wetenschappelijk onderbouwde integrale wijkaanpak ontwikkeld. In de wijk verbindt, ondersteunt en motiveert een lokale aanjager allerlei verschillende actoren, zoals een fysiotherapeut, huisarts of een enthousiaste buurvrouw, om vanuit hun dagelijkse rol bewoners te bewegen tot een gezonde leefstijl. De aanpak staat mooi op papier, maar voor leren en innovatie moet je ‘doen’. Daarom gingen we zo snel mogelijk aan de slag in wijken door heel Nederland. Inmiddels zetten al tien ‘lokale aanjagers’ zich met hart en ziel in voor een gezonde wijk: hún wijk. Een bont gezelschap – van ambulancebroeder tot imam en van marketingondernemer tot vrijwilliger – maar allemaal met dezelfde intrinsiek gemotiveerde missie. We stellen er met plezier een aantal aan je voor.

 

Wout Peters, Sorghvliet-Veendam
“Mijn naam is Wout Peters en ik mag de lokale aanjager van 2diabeat zijn in de wijk Sorghvliet in Veendam. Als praktiserend ambulanceverpleegkundige kom ik wekelijks in aanraking met de gevolgen van diabetes type 2. In de afgelopen 15 jaar heb ik als professional vooral de symptomen van deze nare ziekte kunnen behandelen. In de acute fase is dat natuurlijk prachtig om te mogen en kunnen doen, maar het begon me ook steeds vaker tegen te staan: wel de symptomen behandelen, maar niet de oorzaak aan kunnen pakken.

De aanpak van 2diabeat gaat niet over symptoombestrijding, maar het pakt de oorzaak in de kern aan. In de aanpak van diabetes type 2 is 2diabeat de verandering die je in de wereld wilt zien. 2diabeat staat voor community-up bouwen aan een diabetesvrij Nederland.”

 

Karen Plantinga & Debby Lautenbach, Noorderplassen-Almere
“Wij wonen beiden in Almere en komen via ons werk vaak in aanraking met mensen met diabetes type 2. Binnen onze verschillende rollen als diëtiste en bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (DVN) leerden wij 2diabeat kennen. Als collega’s, ga je eens samen aan de koffie en toen hadden wij beiden zoiets van ‘dit kunnen wij!’.

Op 30 maart 2022 heeft de startpositie in Almere-Noorderplassen plaatsgevonden. Er waren veel partijen aanwezig, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, leefstijl- en buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers, kaderarts diabetes, gemeente Almere, en GGD. Met al deze mensen zijn we tijdens de bijeenkomst begonnen met het aanleggen van het netwerk. Wij zijn gemotiveerd om samen met al deze actoren aan de slag te gaan met de volgende stappen van 2diabeat in Almere-Noorderplassen.”

 

Erwin Frunt, Berlicum
“Als geboren en getogen Berlicummer zet ik mij graag in voor het dorp. Met mijn creatieve studio, gelegen aan het centrale plein in het dorp, kom ik veel in contact met bewoners. Samen met mijn collega’s en een grote groep vrijwilligers brengen wij vier keer per jaar een magazine uit, vol met bijzondere verhalen voor en door Berlicum. Als kwartiermaker zet ik mij ook in voor het centrum van Berlicum. Met als doel een bruisend centrum met leuke activiteiten en gezellige uitstraling.

De aanpak van 2diabeat biedt mij structuur en houvast om in Berlicum aan de slag te gaan. De professionele ondersteuning vanuit het programma, de beschikbare tools en het delen van ervaringen met andere wijken helpen mij om een voortvarende start te maken.”

 

Leren en innoveren – intervisie tussen aanjagers
Leren en innoveren staan centraal binnen de 2diabeat. Daarom staan de aanjagers in contact via het online 2diabeat platform waar zij elk een eigen groep met hun wijkactoren beheren en waar eens in de zes weken een intervisie tussen lokale aanjagers wordt georganiseerd. Tijdens deze (online) bijeenkomsten bespreken de aanjagers wat er goed loopt in hun wijk of dorp en waar zij tegenaan lopen. Zo leren ze van elkaar en helpen ze elkaar een stapje verder. Daarnaast is het natuurlijk een moment van inspiratie!

 

Inmiddels is 2diabeat in twaalf wijken actief in de verkenningsfase en in zes wijken zitten we in de uitvoeringsfase

 

Wil jij je ook graag inzetten voor een gezonder Nederland en met 2diabeat aan de slag in jouw wijk? Meld je dan aan via secretariaat@2diabeat.nl/community of neem contact op met Arjo Mans, Daphne Moeradi, Evelien Schipper of Anouk Joosten voor een laagdrempelige kennismaking.