Hoe betrek je bewoners bij de aanpak van 2diabeat?

‹ Terug naar overzicht

Hoe betrek je bewoners bij de aanpak van 2diabeat?

Een goed voorbeeld van bewonersparticipatie is in de Schilderswijk, Den Haag. Tijdens de koffieochtenden in de moskee werden bewoners betrokken bij de vraag hoe zij aan hun gezondheid willen werken!

Een voorbeeld uit de Schilderswijk…

 

Hoe kunnen we bewoners nog beter bereiken en belangrijker nog: betrekken bij de aanpak van 2diabeat? In sommige wijken zijn hier al positieve ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld in de Schilderswijk, Den Haag. Tijdens koffieochtenden in de Noeroel Islam moskee gingen bewoners in gesprek over de vraag hoe zij aan hun gezondheid willen werken. Het aangaan van dit gesprek gaf zo’n positieve impuls dat er allerlei ideeën en initiatieven ontstonden, zoals het vervangen van frisdrank door water tijdens bijeenkomsten in de moskee.

Angela de Rooij, beleidsmedewerker patiëntenparticipatie en vanuit Diabetesvereniging Nederland betrokken bij 2diabeat, vertelt er meer over.

 

Angela: “We zijn gestart met een bijeenkomst over Het Leefstijlroer. Maar liefst zo’n 100 mensen waren in de moskee aanwezig. Met acht professionals, een huisarts, een wandelcoach iemand van GGD, twee stagiaires en ikzelf, hebben we aan tien grote tafels in de moskee het gesprek gevoerd over drie thema’s van Het Leefstijlroer; Verbinding, Voeding en Slaap. Waarbij we op het thema voedsel specifiek ingingen op voedsel tijdens de Ramadan.

‘Hoe gaat het met jullie slaap? Wat vinden jullie van eten binnen de Ramadan, hoe doen jullie dat, waar lopen jullie tegenaan? Sluit wat er nu is bij de moskee en in de buurt bij wat jullie zouden willen? Wat zou je nog meer willen en wat heb je van ons nodig om het nog beter te doen?’ Door simpelweg vragen te stellen en in gesprek te gaan, hoor je wat er leeft bij mensen, waar ze tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben en daar kun je dan het aanbod op afstemmen.

Het bleek dat ze enerzijds behoefte hadden aan nog meer wandelgroepen en anderzijds aan meer kennis en inzicht over slapen en diabetes type2 en voeding. De buurtsportcoach heeft de vraag naar wandelgroepen opgepakt en de imam en lokale aanjager Feroz Hansildaar heeft aan mij gevraagd of ik wat wilde komen vertellen over diabetes en voeding tijdens de Ramadan.

Tijdens die bijeenkomst zat de zaal weer vol en heb ik uitgelegd wat diabetes type 1 en 2 is, wat bewegen en eten voor effect hebben op diabetes en zijn we ingegaan op vragen en veel voorkomende situaties. De sfeer was goed en de vrijheid waarmee ze de vragen durfden te stellen en ook de discussie te voeren was heel bijzonder. Zo kwamen er vragen voorbij als: ‘Hoe doe jij dat dan met die aardappelen bij jou thuis? Hoe krijg ik mijn kinderen mee? …en nu zeg je wel dat ik dingen moet afslaan, maar dat is bij ons onbeleefd.’

Zo is het in de moskee de gewoonte dat als je wat te vieren hebt je dat deelt met elkaar, met cadeautjes als cake, dadels, snoep. Er zat eigenlijk niets gezonds bij, maar het was wel gegeven met liefde. Toen heb ik de suggestie gedaan om volgende keer te kiezen voor bijvoorbeeld appels, komkommers en wat cherrytomaatjes. Dan kan het geven in stand blijven en hoeft niemand nee te zeggen. Door met respect en humor te spreken vanuit eigen ervaringen, dicht bij de leefwereld te komen en het te zoeken in de overeenkomsten in plaats van de verschillen, ging het gesprek eigenlijk heel makkelijk. Je ziet dus dat als je de goede informatie geeft, ze automatisch dingen anders gaan doen. Feroz was al vijf jaar bezig om de frisdranken en fruitsappen van de tafel af te krijgen en met een klein duwtje in de rug lukte dat nu dus. Na deze bijeenkomst is Feroz enthousiast geworden om dit ook in andere moskeeën te doen en daar te gaan ophalen wat zij nodig hebben.

Doordat de vraag vanuit de bewoners zelf is gekomen, beklijft het en daarom geloof ik als geen ander dat we bewoners vanaf het begin moeten meenemen. We hebben die bewoners bovendien om twee redenen ook hard nodig bij onze aanpak. Op de eerste plaats om te zorgen dat er meer mensen enthousiast raken en denken: ‘Dit ga ik ook doen’, waardoor 2diabeat zich als een olievlek kan verspreiden. En ten tweede zodat de initiatieven en activiteiten straks ook kunnen voortbestaan zonder 2diabeat. Dat er een preventie-infrastructuur en steunend netwerk ontstaat, gedragen door de bewoners.

Het mooie is ook dat je zo’n gesprek kan doen, niet alleen met Het Leefstijlroer, maar bijvoorbeeld ook aan de hand van Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid of het maken van een bewonersreis. Waarom niet met de plaatselijke Rotaryclub of de EHBO-vereniging. Die communities kunnen we overal opzoeken en daarbij moeten we vooral ook out-of the box denken.”