Waarom deze Toolbox?

BEKIJK het INTERVENTIE overzicht

Waarom deze 2diabeat Toolbox?
2diabeat is een integrale aanpak om de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 te stoppen. Vanuit een lokale omgeving, een wijk of dorp, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 ondersteund en zo nodig begeleid bij het verbeteren van hun leefstijl. Een gezondere leefstijl verkleint het risico op diabetes type 2, verhoogt de kwaliteit van leven, vermindert het gebruik van medicatie en verkleint de kans op complicaties van diabetes.

De ondersteuning en begeleiding tot gezonder leven gebeurt door professionals – bij 2diabeat ook wel actoren genoemd – die actief zijn in de wijk of buurt. In deze toolbox zijn leefstijlinterventies en hulpmiddelen te vinden die jou als professional handvatten geven om in samenwerking met andere actoren die ondersteuning te bieden.

De Toolbox helpt jou bij het – op een snelle, eenvoudige manier – vinden van relevante informatie over leefstijlinterventies en hulpmiddelen, die ingezet kunnen worden bij het ondersteunen van wijkbewoners. Met behulp van een keuzemenu en een zoekfunctie kan je zoeken naar interventies en instrumenten die – onder andere – aansluiten bij je werksituatie, de doelgroep én het leefstijlthema dat je wilt adresseren.

Leefstijlinterventies en hulpmiddelen
De leefstijlinterventies in de Toolbox richten zich op de volgende leefstijlthema’s:

 • Bewegen
 • Voeding
 • Ontspanning & slaap
 • Mentale gezondheid

Bij hulpmiddelen kan je denken aan testen en vragenlijsten die helpen om inzicht te krijgen in de eigen leefstijl of het risico op het ontwikkelen van diabetes. Dit kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn- of kennisniveau. Een voorbeeld hiervan is de diabetes risicotest.

Voor wie?
Deze toolbox is bedoeld voor actoren die in wijk of het dorp met de 2diabeat aanpak werken. In deze Toolbox is een onderscheid gemaakt tussen de volgende actoren:

 • Huisartsen & praktijkondersteuners
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Leefstijlcoaches
 • Sport- en beweegprofessionals
 • Welzijnswerkers
 • Werkgevers

Dit betekent overigens niet dat andere actoren geen rol kunnen spelen bij het inzetten van de hulpmiddelen en interventies.

Zoeken in de Toolbox
Er zijn verschillende mogelijkheden om specifieke interventies en hulpmiddelen te vinden in de online Toolbox. Je kan de zoekbalk gebruiken rechtsboven in het scherm of je kan criteria selecteren. Zie hiervoor de opties aan de rechter zijkant. Beide opties zijn uitgebreider beschreven in het document ‘Hoe vind ik interventies in de Toolbox?’.

Beschrijving interventies en hulpmiddelen
Van elk instrument zijn de volgende items beschreven:

 • Naam interventie
 • Doelgroepen
 • Doel en subdoelen
 • Korte beschrijving aanpak
 • Duur
 • Vorm (groepsverband/individueel/combinatie)
 • Plaats  (online/ op locatie/ combinatie)
 • Beeld-of filmmateriaal
 • Intermediaire doelgroep/uitvoerders
 • Randvoorwaarden voor uitvoering
 • Beschikbare materialen
 • Validatie/erkenning
 • Effectiviteit / onderbouwing
 • Eigenaar/ondersteuning:
 • Kosten  (Voor deelnemers en uitvoerders)
 • Locaties waar het wordt uitgevoerd (indien bekend)

Criteria leefstijlinterventies
De leefstijlinterventies die opgenomen zijn in deze toolbox en dus ingezet kunnen worden in de 2diabeat aanpak voldoen aan kwaliteitscriteria. Zo wordt gewaarborgd dat professionals in de wijk werken met leefstijlinterventies waarvan bewezen is dat ze effectief zijn in het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de gegeven doelgroepen. Leefstijlinterventies worden opgenomen in deze toolbox als deze:

 • Bijdragen aan een gezonde leefstijl (bewegen, voeding, ontspanning, slaap, mentale gezondheid en stoppen met roken)
 • Gericht zijn op volwassenen;
 • Gebruikt worden in de praktijk;
 • Voldoen aan minimaal één van de volgende kwaliteitscriteria: ​
  1. Een leefstijlinterventie is erkend volgens de Erkenningscommissie interventies van o.a. RIVM loket gezond leven en Database Sport- en beweeginterventies op de niveau’s “goed onderbouwd (niveau I), Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II), Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III), Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV).
  2. Leefstijl apps staan vermeld in de GGD app store met minimaal 4 sterren.​
  3. Leefstijlactiviteiten worden uitgevoerd door lokale (zorg)professionals volgens (behandel)richtlijnen zoals de NDF voedingsrichtlijn diabetes of de Zorgstandaarden Diabetes. ​
  4. Hulpmiddelen zijn goed onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek of gebaseerd op richtlijnen. ​

Interventies zijn nog niet erkend zijn, maar de effectiviteit is wel wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek moet een bepaalde kwaliteit hebben. Tot opname in de Toolbox wordt besloten door 2diabeat, op basis van advies van experts op het gebied van leefstijlinterventies.

Totstandkoming
De Toolbox is ontwikkeld in opdracht van 2diabeat. Ideeën en wensen van professionals zijn meegenomen in de ontwikkeling van deze Toolbox.

Verdere ontwikkeling
De Toolbox is en blijft in ontwikkeling: nieuwe hulpmiddelen en leefstijlinterventies kunnen worden toegevoegd aan deze online database. Het team van 2diabeat streeft ernaar om de Toolbox overzichtelijk en toegankelijk te houden voor eindgebruikers.  Het beheer en onderhoud is in lijn met de omvang van de toolbox en het bereik ervan. De toolbox is een instrument dat door lokale actoren geraadpleegd kan worden. Het is derhalve niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Commerciële apps worden in principe niet opgenomen in de toolbox. Een commerciële app is een app die voor een geldelijke vergoeding verkrijgbaar is en afkomstig is van een organisatie met winstoogmerk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een van de iniatiefnemers van 2diabeat betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de app en het voldoet aan de criteria voor leefstijlinterventies. Bij de doorontwikkeling van de toolbox zal dit opnieuw goed beoordeeld worden.

Kennis en ervaringen delen
Spreekt een bepaalde tool je aan? Heb je er ervaring mee en wil je deze ervaring delen? Dan kan dit via de ‘like’ en ‘reageer’ button onderaan de beschrijving.

Disclaimer:
Het team van 2diabeat streeft naar een Toolbox waarin een compleet overzicht wordt geboden. In Nederland maken we steeds meer gebruik van (nieuwe en) goede tools en die willen we allemaal laten zien. Het kan voorkomen dat er nog tools ontbreken, mogelijk komen die binnenkort in de Toolbox beschikbaar of aarzelen we nog vanwege een te laag bewijs over de werking ervan.

Vragen?

Neem contact op met secretariaat@2diabeat.nl

Meer informatie

Ben je op zoek naar aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op