Steungroepen

De wijkaanpak van 2diabeat richt zich op het creëren van een steunend netwerk voor inwoners om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande steungroepen waar lotgenoten, mensen in dezelfde situatie of met dezelfde aandoening, elkaar (online) ontmoeten.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat lotgenoten elkaar goed kunnen helpen, van elkaar kunnen leren en elkaar sociaal kunnen steunen, omdat ze veelal soortgelijke ervaringen hebben.
Doordat deelnemers regelmatig contact kunnen hebben met elkaar kunnen zij dagelijks steun van elkaar ervaren bij het volhouden van een gezonde leefstijl en het omgaan met hun aandoening.

Vanuit 2diabeat wijzen we deelnemende wijken graag op de op deze pagina genoemde steungroepen voor bewoners met diabetes type 2. 

 • Diabetes2Doorbreken is een online steungroep van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Diabetes2Doorbreken werkt met een Facebookgroep waar mensen met diabetes type 2 elkaar kunnen ondersteunen om gezonder te gaan leven, o.a. gezonder eten en meer bewegen. Dit heeft als doel om diabetes type 2 te doorbreken, oftewel om te keren, waardoor mensen minder of geen medicatie meer nodig zullen hebben voor het goed reguleren van hun bloedglucose. Ervaren leden, die al succesvol hun diabetes hebben omgekeerd, helpen nieuwkomers in hun reis naar een betere gezondheid. Wanneer men het moeilijk vindt om gemotiveerd te blijven, kunnen de groepsleden elkaar bijstaan met een luisterend oor of waardevolle adviezen. Bovendien delen de deelnemers gezonde recepten met elkaar en wisselen ze hun ervaringen en praktische kennis uit. 

Meer informatie: https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/online-support-helpt-bij-het-veranderen-van-je-leefstijl/

 • Trefpunt is een online steungroep van diabetes.nl, een samenwerking van de Bas van de Goor foundation, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, Stichting DON en Stichting JDRF Nederland. Op het Trefpunt vind je verschillende gespreksgroepen, onderverdeeld op onderwerp en/of type diabetes. Je kunt er in contact komen met anderen, ervaringen delen en vragen stellen aan ervaringsdeskundigen. Daarnaast vind je op diabetes.nl een uitgebreide bibliotheek met betrouwbare en actuele informatie over diabetes en een actueel overzicht met activiteiten over diabetes, zoals bijeenkomsten, trainingen en opleidingen. 

Meer informatie: https://diabetes.nl

 • Het Suikerhuis is een fysieke ontmoetingsplek in een wijk en een initiatief van de stichting Leefstijl als Medicijn. In het suikerhuis kunnen bewoners met diabetes type 2 elkaar ontmoeten om samen aan te slag te gaan met het verbeteren van hun leefstijl en het volhouden hiervan. Het Suikerhuis is een laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te ondersteunen met leefstijlverandering. Mensen met uiteenlopende culturele achtergronden worden op deze manier bereikt. Het Suikerhuis is een buurtgerichte aanpak van de organisatie Je Leefstijl als Medicijn. Het eerste Suikerhuis is actief in Helmond. In andere gemeentes zijn Suikerhuizen in voorbereiding. Meer informatie: https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/het-suikerhuis-gaat-van-start/

 

Criteria voor steungroepen

Bovenstaande steungroepen voldoen aan de criteria:

 • De steungroep is bereikbaar via een online platform of heeft een fysieke locatie;
 • Deelnemers aan de steungroep hebben diabetes type 2 en zijn ouder dan 18 jaar;
 • Deelnemers wisselen informatie uit over het omgaan met diabetes type 2 en de rol van leefstijl in de zelfmanagement van deze ziekte
 • Deelname aan de steungroep is gratis;
 • De reacties in een online steungroep worden gemodereerd;
 • Er is een gedragscode (huisregels) geformuleerd. Deze bevat regels over
  • Het respecteren van de privacy van de deelnemers.
  • Het respecteren van AVG regels
  • Respectvol en positief reageren op andere deelnemers
 • Door de moderator of in de bijgaande informatie bij de steungroep wordt duidelijk aangegeven dat bij vragen over medische behandelingen altijd de eigen zorgverlener moet worden geraadpleegd.
 • De steungroep komt voort uit een juridisch gevestigde organisatie (bv vereniging of stichting) met een zichtbaar aanspreekpunt.
 • De steungroep heeft geen winstdoelstelling.
 • De steungroep erkent de richtlijnen van de beroepsverenigingen van diabetes zorgverleners.

 

Disclaimer

De informatie die de deelnemers op de steungroepen uitwisselen is veelal verkregen uit de eigen ervaringen van de deelnemers en uit verschillende bronnen. De meeste deelnemers hebben geen medische opleiding gevolgd. Realiseer je daarom dat ieder mens met diabetes uniek is en raadpleeg bij medische vragen altijd de eigen zorgverlener. 2diabeat is niet verantwoordelijk voor de in de supportgroepen gegeven informatie of de gevolgen van het gebruik van deze informatie. 2diabeat geeft geen garantie dat de supportgroepen voor iedereen helpen.

Diabetes2Doorbreken

Wanneer het moeilijk is om gemotiveerd te blijven, kunnen de groepsleden van Diabetes2Doorbreken, elkaar bijstaan met een luisterend oor of waardevolle adviezen. Bovendien delen de deelnemers gezonde recepten met elkaar en wisselen ze hun ervaringen…

Trefpunt

Op het Trefpunt vind je verschillende gespreksgroepen, onderverdeeld op onderwerp en/of type diabetes. Je kunt er in contact komen met anderen, ervaringen delen en vragen stellen aan ervaringsdeskundigen.

Het suikerhuis

In het suikerhuis kunnen bewoners met diabetes type 2 elkaar ontmoeten om samen aan te slag te gaan met het verbeteren van hun leefstijl en het volhouden hiervan. Het Suikerhuis is een laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te ondersteunen…