Kwaliteitscriteria toolbox

Voor de selectie van interventies, steungroepen en informatiematerialen wordt gekeken naar relevantie, toegankelijkheid, kosten, de eigenaar/ontwikkelaar en de mate van implementatie in de praktijk. Interventies en tools van commerciële aanbieders in principe niet worden opgenomen, tenzij deze voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Kwaliteitscriteria (online) interventies, apps en informatiematerialen:

 • Een leefstijlinterventie is erkend volgens de Erkenningscommissie interventies van o.a. RIVM loket gezond leven en Database Sport- en beweeginterventies op de niveau’s “goed onderbouwd (niveau I), Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II), Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III), Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV). Indien interventies nog niet erkend zijn, wordt gekeken naar beschikbaarheid en kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar de interventie.
 • Leefstijl apps staan vermeld in de GGD app store met minimaal 4 sterren.​
 • Leefstijlactiviteiten worden uitgevoerd door lokale (zorg)professionals volgens (behandel)richtlijnen zoals de NDF voedingsrichtlijn diabetes of de Zorgstandaarden Diabetes. ​

Voor informatiematerialen geldt dat ze goed onderbouwd moeten zijn met wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd zijn op richtlijnen of afkomstig zijn van betrouwbare partijen of partners van 2diabeat.

Disclaimer: 2diabeat toetst de informatie bij de aanbieders van de interventies en hulpmiddelen, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van geboden informatie. 

Kwaliteitscriteria steungroepen:

 • De steungroep richten zich op volwassenen met (risico op) diabetes type 2;
 • Deelnemers wisselen informatie uit over het omgaan met diabetes type 2 en de rol van leefstijl in de zelfmanagement van deze ziekte
 • Er is een gedragscode (huisregels) geformuleerd. Deze bevat regels over
  • Het respecteren van de privacy van de deelnemers.
  • Het respecteren van AVG regels
  • Respectvol en positief reageren op andere deelnemers
 • De steungroepen worden begeleid door getrainde ervaringsdeskundigen. Er wordt door deze begeleiders duidelijk aangegeven dat bij vragen over medische behandelingen altijd de eigen zorgverlener moet worden geraadpleegd.
 • De steungroep komt voort uit een juridisch gevestigde organisatie (bv vereniging of stichting) met een zichtbaar aanspreekpunt.
 • Deelname aan de steungroep is gratis en de steungroep heeft geen winstdoelstelling.
 • De steungroep erkent de richtlijnen van de beroepsverenigingen van diabetes zorgverleners.

Disclaimer: de informatie die de deelnemers op de steungroepen uitwisselen is veelal verkregen uit de eigen ervaringen van de deelnemers en uit verschillende bronnen. De meeste deelnemers hebben geen medische opleiding gevolgd. Realiseer je daarom dat ieder mens met diabetes uniek is en raadpleeg bij medische vragen altijd de eigen zorgverlener. 2diabeat is niet verantwoordelijk voor de in de supportgroepen gegeven informatie of de gevolgen van het gebruik van deze informatie.