Snel beter in je vel: Minder stress

De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder die al langere tijd last hebben van stress en hier iets aan willen doen. 

Doel
Deelnemers aan  ‘Snel beter in je vel: Minder stress’ maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van overmatige stress en leren deze technieken te blijven toepassen. Het verminderen van stressklachten kan helpen om depressie te voorkómen.

Korte beschrijving aanpak 
Deelnemers  maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van overmatige stress. De werkwijze in deze ‘Snel beter in je vel’-interventie  is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Deelnemers krijgen inzicht in hun stressklachten en de factoren die hierop van invloed zijn, en leren technieken om energie op te laden en stress te verlagen. Deze oefeningen zijn onderdeel van ‘Snel beter in je vel’, een online interventie gebaseerd op de Klachtgerichte aanpak depressiepreventie. Deze bestaat uit drie Klachtgerichte Mini-Interventies (KMI’s). Naast ‘Minder stress’ zijn er ook ‘Minder piekeren’ en ‘Beter slapen doe je zo’.

Duur 
De deelnemers kunnen de oefeningen in eigen tempo uitvoeren, waarbij ze zelf de volgorde bepalen. We raden aan om hier tenminste 2-3 weken mee aan de slag te gaan.  

Groepsverband of individueel 
Individueel. De oefeningen zijn zelfstandig uit te voeren. 

Locatie
Deelname is volledig online.  

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Doordat de interventie is ondergebracht bij Mentaal Vitaal, onderdeel van het Trimbos-instituut, is deze gratis en laagdrempelig beschikbaar voor iedereen.  
Huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners in de basis-ggz, sociale wijkteams of buurtteams, kunnen naar ‘Snel beter in je vel: Minder stress verwijzen. 

Randvoorwaarden voor uitvoering 
Omdat alle informatie over de oefeningen in het Nederlands wordt gegeven, is het belangrijk dat de deelnemers de Nederlandse taal voldoende beheersen. Verder is toegang tot het internet een voorwaarde. Het is niet nodig om een account aan te maken en er zijn geen inloggegevens nodig.  

Effectiviteit & onderbouwing  
Een pilotstudie (effectstudie zonder controlegroep) met een voor- en nameting laat zien dat alle ‘Snel beter in je vel’-interventies leiden tot een significante verbetering van de klachten waarvoor deze bedoeld zijn, evenals een afname van depressieve klachten. De gevonden effectgroottes zijn groot. Cursusbegeleiders van eerdere uitvoeringen van deze Klachtgerichte aanpak depressiepreventie evalueren deze als positief.

 

Deelnemers vinden aanvullende informatie, advies en ondersteuning op de website mentaalvitaal.nl en kunnen contact opnemen met deskundige medewerkers van de Info- en advieslijn van Mentaal Vitaal, per chat (via de website) of telefonisch (tel. 0900-1994).
Verwijzers kunnen voor afstemming over verwijsmogelijkheden contact opnemen met Mentaal Vitaal via info@mentaalvitaal.nl

Mentaal Vitaal (www.mentaalvitaal.nl), onderdeel van het Trimbos-instituut (www.trimbos.nl)
email: info@mentaalvitaal.nl
Info- en advieslijn Mentaal Vitaal: tel. 0900-1994
chat: via mentaalvitaal.nl; Heb je een vraag? (mentaalvitaal.nl)

Oefeningen: Oefenen Overzicht – Mentaal Vitaal

‹ Terug naar overzicht