Snel beter in je vel: Minder piekeren

De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder die al langere tijd last hebben van piekeren en hier iets aan willen doen.

Doel
Deelnemers aan ‘Snel beter in je vel: Minder piekeren’ maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van piekeren en leren deze technieken te blijven toepassen. Het verminderen van piekerklachten kan helpen om depressie te voorkómen.

Korte beschrijving aanpak
Deelnemers maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van piekeren. De werkwijze in deze ‘Snel beter in je vel’-interventie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Deelnemers leren vaardigheden om positiever te denken, irrationele gedachten te herkennen en piekergedrag te verminderen.
Deze oefeningen zijn onderdeel van ‘Snel beter in je vel’, een online interventie gebaseerd op de Klachtgerichte aanpak depressiepreventie. Deze bestaat uit drie Klachtgerichte Mini-Interventies (KMI’s). Naast ‘Minder piekeren’ zijn er ook ‘Beter slapen doe je zo’ en ‘Minder stress’.

Duur
De deelnemers kunnen de oefeningen in eigen tempo uitvoeren, waarbij ze zelf de volgorde bepalen. We raden aan om hier tenminste 3-4 weken mee aan de slag te gaan.

Groepsverband of individueel
Individueel. De oefeningen zijn zelfstandig uit te voeren.

Locatie
Deelname is volledig online.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders 
Doordat de interventie is ondergebracht bij Mentaal Vitaal, onderdeel van het Trimbos-instituut, is deze gratis en laagdrempelig beschikbaar voor iedereen.

Huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners in de basis-ggz, sociale wijkteams of buurtteams, kunnen naar ‘Snel beter in je vel: Minder piekeren’ verwijzen.

Randvoorwaarden voor uitvoering 
Omdat   alle informatie over de oefeningen in het Nederlands wordt gegeven, is het belangrijk dat de deelnemers de Nederlandse taal voldoende beheersen. Verder is toegang tot het internet een voorwaarde. Het is niet nodig om een account aan te maken en er zijn geen inloggegevens nodig.

Effectiviteit & onderbouwing
Een pilotstudie (effectstudie zonder controlegroep) met een voor- en nameting laat zien dat alle ‘Snel beter in je vel’-interventies leiden tot een significante verbetering van de klachten waarvoor deze bedoeld zijn, even als een afname van depressieve klachten. De gevonden effectgroottes zijn groot. Cursusbegeleiders van eerdere uitvoeringen van deze Klachtgerichte aanpak depressiepreventie evalueren deze als positief.

 

Deelnemers vinden aanvullende informatie, advies en ondersteuning op de website mentaalvitaal.nl en kunnen contact opnemen met deskundige medewerkers van de Info- en advieslijn van Mentaal Vitaal, per chat (via de website) of telefonisch (tel. 0900-1994).  

chat: via mentaalvitaal.nl; Heb je een vraag? (mentaalvitaal.nl) 

Oefeningen: Oefenen Overzicht – Mentaal Vitaal 

Verwijzers kunnen voor afstemming over verwijsmogelijkheden contact opnemen met Mentaal Vitaal via info@mentaalvitaal.nl 

‹ Terug naar overzicht