SLIMMER GLI

Het SLIMMER programma richt zich op volwassenen die kampen met overgewicht (BMI ≥ 25) en een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico en/of mensen met obesitas (BMI ≥ 30). Deze deelnemers dienen in staat te zijn om deel te nemen aan een leefstijlprogramma. De deelnemers hebben een doorverwijzing nodig van de huisartsenpraktijk. De huisarts en/of de praktijkondersteuner selecteert en werft de deelnemers op basis van de criteria.

Doel
Het hoofddoel van SLIMMER is het bevorderen van een duurzaam gedragsverandering naar een gezonde leefstijl (voedings- en beweegpatroon), om zo obesitas en het risico op diabetes type 2 te verminderen. Ook draagt het programma bij aan het verbeteren van sociale participatie en de kwaliteit van leven.

Korte beschrijving aanpak
Het SLIMMER programma bestaat uit drie deelprogramma’s: Het deelprogramma voeding uitgevoerd door een diëtist, het deelprogramma bewegen uitgevoerd door een fysio- of oefentherapeut en het deelprogramma gedragsbehoud dat wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach. De eerste twee deelprogramma’s worden in het eerste half jaar intensief aangeboden en wordt er wekelijks een groepsbijeenkomst georganiseerd. Na 6 maanden start het deelprogramma gedragsbehoud (duur 18 maanden), waarbij deelnemers begeleid worden naar lokaal sport- en beweegaanbod en ondersteund door terugkom- en monitoringsmomenten. Gedurende het gehele programma vindt casemanagement plaats.

Duur
Het programma duurt in totaal twee jaar.

Groepsverband of individueel
In het SLIMMER project zijn er zowel groepsbijeenkomsten als individuele begeleiding.

Locatie
Het SLIMMER programma wordt landelijk uitgevoerd op verschillende locaties waar praktijken beschikken over een SLIMMER-licentie. Zie hier voor het overzicht van de locaties.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Het SLIMMER programma kan worden aangeboden door verschillende professionals uit de wijk. Een team bestaat in ieder geval uit een diëtist, een fysio- of oefentherapeut en een leefstijlcoach. Voor het uitvoeren van de interventie is een licentie nodig (zie kosten).

Randvoorwaarden voor uitvoering
Om SLIMMER uit te mogen voeren moeten de professionals voldoen aan kwaliteitseisen en in bezit zijn van een SLIMMER licentie. Daarnaast moet er een goede verbinding zijn tussen zorg en lokaal sport- en beweegaanbod. Het SLIMMER team is een multidisciplinair team, dat bestaat uit een diëtiste, een fysio- of oefentherapeut en een leefstijlcoach. Voor de uitvoering is het van belang dat er binnen het team een casemanager wordt aangesteld die zorgdraagt voor de multidisciplinaire samenwerking. Tot slot is het belangrijk dat er voldoende aanbod in de wijk is (diëtiste, fysiotherapeut, oefentherapeut, leefstijlcoach en sport/beweeg clubs) om de drempel voor deelnemers laag te houden.

Kosten
Voor deelnemers worden de kosten voor het SLIMMER programma in de meeste gevallen geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen, als de verzekeraar van de deelnemer het programma niet inkoopt.

Professionals die SLIMMER willen aanbieden hebben een SLIMMER licentie nodig. De kosten voor het volgen van de e-learning, startinstructie en licentie gezamenlijk bedragen €300 per persoon. De licentie is geldig voor twee jaar. Na deze periode kun je je als professional hercertificeren. Hiervoor zal er opnieuw een opfris plaatsvinden over het programma (leertraject). De kosten hiervan inclusief licentie voor opnieuw twee jaar bedragen €250,-.

Effectiviteit & onderbouwing
De onderzoeken naar de uitvoering van SLIMMER laten zien dat de werving van hoog-risico personen succesvol is en dat zowel deelnemers als zorgverleners tevreden zijn met het programma. SLIMMER wordt over het algemeen uitgevoerd zoals gepland en verbeterpunten worden gebruikt bij de doorontwikkeling van SLIMMER. SLIMMER leidt tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren (waaronder gewicht), voedingsinname, beweging en kwaliteit van leven. Het effect van de SLIMMER interventie op nuchter insuline en lichaamsgewicht wordt op verschillende manieren gemedieerd door veranderingen in voedings- en beweeggedrag. Ook blijkt SLIMMER kosteneffectief te zijn vanuit een gezondheidszorgperspectief.

‹ Terug naar overzicht