Samen Sportief in Beweging

De doelgroep van Samen Sportief in Beweging bestaat uit volwassenen (18-80 jaar) met een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI tussen de 25-40 kg/m2. Ze hebben een ongezond beweeg- en eetpatroon en een slechtere gezondheidsbeleving dan gemiddeld. 

Doel
Het doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. 

Korte beschrijving aanpak
Samen Sportief in Beweging is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Deelnemers worden na doorverwijzing door de huisarts door een leefstijlcoach in de begeleidingsfase gedurende een jaar begeleid en gemotiveerd om hun leefstijl te veranderen. Ze starten met een basiscursus (8 weken 2x per week coaching op het leren gezond bewegen o.l.v. een beweegprofessional en 1x coaching op het leren gezond eten o.l.v. een voedingsprofessional) gericht op bewegen en gezonde voeding en worden tijdens deze cursus door de beweegprofessionals geleidelijk overgedragen aan beweegaanbieders in de buurt. In de onderhoudsfase monitort de leefstijlcoach de voortgang. De leefstijlcoach coacht en begeleidt de deelnemers op generieke en persoonlijke doelen in individuele consulten en groepsbijeenkomsten om de gedragsverandering nog verder te ontwikkelen en te bestendigen. 

Duur
In totaal duurt het Samen Sportief in Beweging traject twee jaar. 

Groepsverband of individueel
In het traject zijn er zowel individuele consulten als groepsbijeenkomsten. 

Locatie
Samen Sportief in Beweging wordt op locatie georganiseerd.
De interventie kan overal georganiseerd worden.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Samen Sportief in Beweging wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. Betrokken professionals zijn de huisarts, de leefstijlcoach, de beweegprofessional (veelal fysiotherapeut), de voedingsprofessional (veelal diëtist) en sport- en beweegaanbieder. Voor de uitvoering van de interventie is een licentie nodig (zie kosten). 

Randvoorwaarden voor uitvoering
Voor succesvolle implementatie is het nodig dat gemeentelijke instellingen een actieve rol innemen om initiatieven in de wijken te ondersteunen. Daarnaast moet er een een samenwerkingsverband worden opgericht van voldoende zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders dat met elkaar wil werken aan die betere gezondheid van bewoners in hun werkgebied/wijk. In de wijk moet voldoende laagdrempelig sportaanbod met lage tarieven zijn of een buurtsportcoach/sportregisseur heeft de mogelijkheid om daarvoor te zorgen. 

Kosten
Voor deelnemers
Voor deelnemers wordt de interventie vergoed vanuit basispakket zorgverzekering (max. 807 euro excl.)
Voor uitvoerders
Voor uitvoerders zijn er verplichte scholingskosten, die bedragen 750 excl. Daarnaast zijn er kosten voor de licentie: jaarlijkse bijdrage 250 excl.

Effectiviteit & Onderbouwing
Samen Sportief in Beweging is een zorgvuldig opgezette gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is geschikt voor mensen met een lage sociaal-economische status. De interventie bevat gedetailleerde en uitgebreide materialen en er wordt gericht ondersteuning geboden bij het opstarten en uitvoeren van de interventie. Twee voor- en nametingen naar de effecten van de interventie laten positieve resultaten zien op gewicht, BMI en ervaren gezondheid. De effecten van de aanpassingen die gedaan zijn voor de GLI dienen goed gemonitord te worden, zowel op implementatieaspecten (bereik) als effectiviteit. 

 

‹ Terug naar overzicht