Samen gezond eten en bewegen

De doelgroep van Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB) bestaat uit volwassenen met overgewicht en een ongezonde leefstijl, die een lage sociaaleconomische status (SES) hebben.

Doel
Deelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden door een vergroting van hun participatie.

Korte beschrijving aanpak 
SGEB is een interventie om deelnemers met overgewicht en met een lage sociaaleconomische status te begeleiden naar een blijvend verbeterde ervaren gezondheid.
Uniek aan deze interventie is dat deelnemers die voldoende gemotiveerd zijn opgeleid worden om zelf de basiscursus te geven. Dit zijn dus deelnemers uit dezelfde doelgroep, wat de laagdrempeligheid en herkenning voor deelnemers bevordert. De deelnemers worden daarbij ondersteund door een community-builder.
SGEB start met een 8-weekse basiscursus (fase 1) plus minimaal 2 terugkombijeenkomsten gedurende het jaar na start van de interventie. Tijdens deze eerste fase staan fysieke activiteit en gezonde voeding centraal. Twee keer per week vinden er beweegsessies plaats (van elk 1 uur) onder leiding van een beweegprofessional en 1 keer per week een voedingssessie (van 1 uur) onder leiding van een voedingsprofessional. Na deze basiscursus is er de mogelijkheid om een aanvullende 10-weekse cursus (fase 2) te volgen waarin wordt geleerd hoe de deelnemers zelf een cursus kunnen leiden.

Duur 
De interventie duurt een jaar.

Groepsverband of individueel 
De bijeenkomsten vinden plaats in groepsverband.

Locatie 
De interventie vindt plaats op locatie.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Huisartsen en praktijkondersteuners, Diëtisten, Fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, Sport- & beweegprofessionals, Welzijnswerkers, Werkgevers.

Randvoorwaarden voor uitvoering <
Contextuele randvoorwaarden 
Gemeentelijke instellingen staan welwillend tegen initiatieven die bewoners naar een betere gezondheid willen brengen;
Investering van meet af aan in de opbouw van een goed institutioneel netwerk rond het project:
Er is een samenwerkingsverband van voldoende zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders om te werken aan die betere gezondheid van bewoners in hun werkgebied/wijk;
Alle samenwerkingspartners dragen bij aan de werving en follow-up als nodig;
In de wijk moet voldoende laagdrempelig sportaanbod met lage tarieven zijn of een buurtsportcoach/sportregisseur heeft de mogelijkheid om daarvoor te zorgen.
Organisatorische randvoorwaarden
Een projectleider organiseert de interventie, zoekt de juiste professionals bij elkaar en maakt gebruik van de juiste kanalen (zoals gemeentelijke organisaties en ROS). Deze professionals zien het nut in van de interventie en investeren er tijd in;
Het samenwerkingsverband (minimaal projectleider, communitybuilder, beweeg-, voedings- en coachprofessional) legt afspraken vast over verantwoordelijkheden binnen de interventie, volgt de introductiescholing over het gebruik van de beschikbare materialen voor SGEB.

Effectiviteit & onderbouwing 
Loket gezond leven: “De problematiek, doelgroep keuze, aanpak en toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid is zorgvuldig opgezet, actueel en helder omschreven. De inzet van ervaringsdeskundigen is een mooie toevoeging bij deze leefstijlinterventie die zich richt op vrouwen met een laag economische status”

 

 

‹ Terug naar overzicht