PRISMA focus op zelfzorg – (preventie) diabetes

PRISMA is gericht op mensen met diabetes type 2 of met een verhoogd risico daarop. Hiervoor zijn twee verschillende programma’s. 

Doel
De deelnemer heeft aan het eind van de cursus de intentie om zijn/haar leefstijlgedrag de aankomende drie maanden te veranderen op één van de volgende gebieden: voedingspatroon, activiteitenpatroon, therapietrouw of (professionele) ondersteuning en heeft hiervoor een persoonlijk actieplan opgesteld (planning). 

Korte beschrijving aanpak
PRISMA is een groepseducatie programma wat deelnemers in korte tijd (2 dagdelen) alles leert om de eigen ziekte (of het risico erop) te begrijpen en eigen keuzes te maken over de omgang ermee m.b.t. voeding, beweging, roken, medicijnen innemen en hulp vragen. Het wordt gegeven aan groepen van 8-12 deelnemers door 2 hulpverleners. De methodiek kenmerkt zich door de open, respectvolle en empathische houding van de trainer. Door het stellen van vragen door de trainer wordt de eigen ervaring en de al in de groep aanwezige kennis gebruikt om de deelnemers aan het denken te zetten over het eigen gedrag en de eigen mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op gezondheid en omgang met ziekte. De trainer stimuleert middels de interne motivatie van de deelnemers om een persoonlijk actieplan te formuleren wat gaat over het eigen gedrag. 

Duur
De PRISMA interventie beslaat twee dagdelen. 

Groepsverband of individueel
De trainingen vinden plaats in groepsverband. 

Locatie
De trainingen worden georganiseerd op locatie. 
Er zijn momenteel meer dan 30 instellingen die PRISMA diabetes aanbieden. 

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Verschillende professionals, zoals huisartsen en praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen kunnen zich laten scholen tot PRISMA trainer (zie kosten). 

Randvoorwaarden voor uitvoering
Draagvlak, financiering en coördinatie moeten aanwezig zijn bij de uitvoerende organisatie. Daarnaast is belangrijk dat er voor de deelnemers na de PRISMA cursus voldoende (lokale) acties aanwezig zijn om hun gedrag te veranderen (stoppen met roken cursus, wandel- en sportverenigingen, diëtist, etc.). De organisatie kan dit aanbod vooraf in kaart brengen om zo de PRISMA deelnemers na de cursus beter te kunnen begeleiden. 

Kosten
Voor deelnemers
De organisaties die werken met Prisma bekostigen dit vaak vanuit de ketenzorg diabetes of CVRM. Tevens is het mogelijk de tijd per deelnemer individueel te declareren via de basisverzekering onder de Diëtetiek uren.
Voor uitvoerders
De PRISMA train-de-trainer cursus bedraagt 795 euro inclusief BTW per persoon. De cursus omvat 17 contacturen en 3 uren voorbereidingstijd.

Effectiviteit & onderbouwing
Effectiviteitsonderzoek naar PRISMA diabetes laat effect zien op gedrag (daling in voedingsinname, vaker houden aan een dieet, meer bewegen, vaker voetcontrole en zelfcontrole (bij insulinegebruik) (zelf- rapportage) en determinanten van gedrag (risicoperceptie (beter beeld hebben van diabetes, diabetes is ernstige ziekte) en gezondheidswinst (idee over invloed van eigen gedrag groter). 

Materialen
Voor zowel trainers als deelnemers is er materiaal beschikbaar: Train the trainer PRISMA – Voeding & Beweging.NU (voedingenbeweging.nu)
Er zijn twee draaiboeken: diabetes en preventie diabetes. 
Voor deelnemers: ‘Mijn persoonlijk actieplan’ (samenvatting van de cursus met het gezondheidsprofiel en het actieplan), evaluatieformulieren en website: www.prismacursus.nl.
Er zijn twee ‘Mijn persoonlijk actieplannen’: diabetes en preventie diabetes.
 

‹ Terug naar overzicht