Praatplaat Gezonder eten

De ‘Praatplaat gezonder eten’ is een hulpmiddel dat professionals handvatten geeft in een (eerste)  gesprek over voeding met patiënten/cliënten. 

Doel 
Handvatten bieden aan de professional om het gesprek over voeding aan te gaan met patiënten. 

Duur
10 minuten

Korte omschrijving aanpak 
Deze ‘Praatplaat gezonder eten’ biedt houvast in een (eerste) gesprek met de patiënt over voeding. Met behulp van de praatplaat voer je stapsgewijs het gesprek. Van het formuleren van een doel, naar het kiezen van een categorie (calorieën, zout, suiker of verzadigd vet) waar de patiënt aan wil werken tot het maken van een ‘als-dan-plan’.
De laatste stap van de ‘Praatplaat gezonder eten’ is het formuleren van een ‘als-dan-plan’. Dit plan kan door de patiënt op een  formulier (te downloaden van de website van het Voedingscentrum)  worden ingevuld en mee haar huis worden genomen.
Bij de praatplaat is een handleiding inbegrepen.

Groepsverband of individueel
Individueel

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De ‘Praatplaat gezonder eten’ wordt ingezet door (zorg)professionals om de patiënt te helpen gezonder te eten. 

Randvoorwaarden voor de uitvoering
De (zorg)professional heeft de handleiding goed gelezen en begrepen. 

Effectiviteit & Onderbouwing
De ‘Praatplaat gezonder eten’ is zowel evidence-based als pratice-based onderbouwd. De informatie is afkomstig uit de Richtlijnen Schijf van Vijf, Voedselconsumptiepeiling, gedragswetenschappelijke inzichten en ervaringen van praktijkondersteuners en huisartsen. 

 

De ‘Praatplaat gezonder eten’ is ontwikkeld door het Voedingscentrum. Bij vragen kunnen deze worden gesteld via klantenservice@voedingscentrum.nl. 

 

‹ Terug naar overzicht