NDF Voedingsrichtlijn diabetes

De NDF voedingsrichtlijn diabetes is geschreven voor professionals die mensen met (een hoog risico op) diabetes ondersteunen bij het maken van beslissingen over voedingszorg. 

Doel 
De voedingsrichtlijn biedt adviezen om zorgverleners en patiënten te ondersteunen met het maken van beslissingen over passende voedingszorg. Het voedingsadvies bij diabetes is een advies op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen, motivatie, omstandigheden en mogelijkheden. 

Korte beschrijving aanpak
De voedingsrichtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor de voedingsadvisering voor mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, mensen met vastgestelde diabetes type 1 of 2, of vrouwen met zwangerschapsdiabetes. 

Groepsverband of individueel
De voedingsrichtlijn biedt aanbevelingen die samen met de patiënt ingezet kunnen worden. 

Locatie
De voedingsrichtlijn is online beschikbaar 

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De voedingsrichtlijn is geschreven voor diabeteszorgverleners, zoals diëtisten, voedingsdeskundigen, leefstijlcoaches, huisartsen, internisten, verpleeghuisartsen, kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundigen met diabetes als aandachtsveld, praktijkondersteuners, praktijkassistenten, apothekers en fysiotherapeuten. 

Effectiviteit & Onderbouwing
De aanbevelingen in deze richtlijn zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, internationale evidence-based richtlijnen en aansluitende meningsvorming van de richtlijnwerkgroep. Het is aan de zorgverlener om, in overleg met de persoon met diabetes, te bepalen welke aanpak past bij de betreffende persoon. 

 

In 2006 is in opdracht van NDF de eerste wetenschappelijk onderbouwde Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 geschreven.  De herziening in 2020 is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van Wageningen University en Research. 

‹ Terug naar overzicht