Mijn Gesprek over leefstijl

Deze samen-beslissen-set is bedoeld voor zorgverleners ten behoeve van het persoonsgerichte gesprek over leefstijl met mensen met diabetes, met een hoog risico daarop of met pre-diabetes,  

Doel 
De set Mijn Gesprek ondersteunt het persoonsgerichte gesprek en de gezamenlijke besluitvorming over leefstijl  

Korte beschrijving aanpak
De set Mijn Gesprek over leefstijl:  

  • Bestaat uit drie producten: Gesprekskaart, Spreekkamerkaart, Wachtkamerposter  
  • Brengt vier leefstijl-thema’s in beeld: Voeding, Bewegen, Welzijn, Zelfzorg 
  • En per thema zes aandachtspunten. Onder het thema Bewegen is dat bijvoorbeeld: Fitter worden, Sterker worden, Minder zitten, Dag patroon, Risico’s, Sporten. 

De set kan worden gebruikt om samen te bepalen wat op dit moment belangrijk is, en waar de cliënt/patiënt mee aan de slag wil. Het is belangrijk om naast de bekende leefstijladviezen over voeding, bewegen en roken, ook eventuele andere factoren te bespreken. Zoals bijvoorbeeld stress, omdat stress het moeilijker maakt om goed voor jezelf te zorgen en de juiste keuzes te maken. 

Groepsverband of individueel
De gesprekskaart kan worden gebruikt om het gesprek over leefstijl voor te bereiden, de spreekkamerkaart kan worden gebruikt tijdens het gesprek tussen de cliënt/patiënt en de professional. 

Locatie
De set Mijn Gesprek over leefstijl is online beschikbaar. 

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De toolkit Mijn Gesprek over leefstijl kan worden gebruikt door een praktijkondersteuner, huisarts, diëtist, leefstijlcoach en andere professionals.  

Effectiviteit & Onderbouwing
De toolkit Mijn gesprek over leefstijl is gebaseerd op het NDF Gespreksmodel, de NDF Voedingsrichtlijn diabetes (2020), de NDF module bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 (2018) en de NDF module Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning (2017). 

‹ Terug naar overzicht