Liever Bewegen dan Moe

De training Liever bewegen dan moe is voor volwassenen met milde depressieve klachten die gemotiveerd zijn om in een groepssetting proactief te werken aan het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid.

Doel
Het doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen.

Korte beschrijving aanpak
Psycho-educatie over mentale gezondheid en leefstijlaspecten worden gecombineerd met fysiek bewegen en ontspanningsoefeningen, aangepast aan de doelgroep.

Duur
7 weken

Groepsverband of individueel
De interventie vindt in groepsverband plaats.

Locatie
De interventie vindt plaats op een fysieke locatie met groepsruimte inclusief de benodigde faciliteiten,  waarbij de privacy van de deelnemer gewaarborgd blijft (afgesloten ruimte). Daarnaast dient de locatie te beschikken over een geschikte binnenruimte voor het beweegonderdeel. Deze wordt gebruikt als het buiten te slecht weer is om te bewegen. Idealiter is de locatie vlakbij een park of natuurgebied.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
De interventie kan uitgevoerd worden door organisaties die deskundig zijn in het aanbieden van groepsinterventies om de mentale weerbaarheid te vergroten. Hiervoor moeten werknemers dan wel de de train-de-trainerscursus gevolgd hebben. Denk aan welzijns- en GGZ Preventie organisaties.

Randvoorwaarden voor uitvoering

  • Genoeg tijd en middelen dienen beschikbaar te zijn voor de betreffende trainers en ondersteunend personeel om de uitvoer van de training mogelijk te maken. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de werving, het zoeken van een locatie en de voorbereiding van de training.
  • Bereikbaarheid van collega-trainers, contactpersonen op locatie en manager om relevante casussen of situaties die om actie vragen, direct te kunnen bespreken.
  • Het is wenselijk dat de groepsruimte beschikt over de benodigde faciliteiten en dat de privacy van de deelnemer gewaarborgd blijft (afgesloten ruimte).
  • De coördinator heeft kennis van de locatie en bijbehorende doelgroepen en weet hier een passende GGZ trainer en Sporttrainer aan te koppelen.
  • De GGZ en Sporttrainer heeft kennis van de locatie en bijbehorende doelgroepen en weet de training hiernaar te vertalen (bijvoorbeeld rekening houdend met taalniveau, IQ, cultuur en leeftijd).

Kosten
Er is een kostenoverzicht voor uitvoerders. Bekijk deze beschrijving.

Effectiviteit & onderbouwing
De interventie beschikt over een duidelijke handleiding en praktische materialen.  De resultaten van de tevredenheidsmeting zijn goed (gemiddeld een 8,8). Daarnaast wordt er een significant positief effect waargenomen op de gerapporteerde mentale en fysieke gezondheid van respondenten. In deze wijkgerichte aanpak is veel oog voor de sociale leefomgeving van de deelnemers, waarbij de interventie flexibel aan te passen is aan de wensen van de deelnemers.

 

I

‹ Terug naar overzicht