Leven met ongezonde stress – handreiking

Voor Zorg- en hulpverleners in de zorg en sociaal domein.

Doel
Deze publicatie draagt bij aan de verdere verspreiding van kennis over de gevolgen van chronische stress. We bieden handvatten voor professionals en beleidsmakers in de zorg, het sociaal domein en gemeenten om in hun dagelijks werk een verschil te kunnen maken.

Korte beschrijving aanpak
Mensen met meer bestaansonzekerheid zoals een laag inkomen, schulden of een chronische ziekte, ervaren meer stress. Zij hebben een minder groot financieel of sociaal vangnet om de gevolgen van een crisis op te vangen. De aanhoudende stress die dat oplevert, is schadelijk voor de gezondheid en verkort de levensverwachting.

Voor professionals zijn er veel mogelijkheden om stress te verlichten en onnodige extra stress te voorkomen. In het persoonlijke contact met mensen, in de toegankelijkheid van de dienstverlening, de begrijpelijkheid van procedures en in het beleid gericht op de leefomgeving. We reiken acht adviezen aan waar iedereen in het eigen werkveld invulling aan kan geven.

Groepsverband of individueel
Individueel

Effectiviteit & Onderbouwing
De kennis uit deze publicatie is tot stand gekomen door raadpleging van wetenschappelijke literatuur, praktijkkennis, gesprekken met experts en bestudering van bestaande aanpakken binnen onder andere het sociaal domein en jeugdzorg. De casussen en citaten gebruikt in deze publicatie komen uit verschillende projecten waar Pharos bij betrokken is.

‹ Terug naar overzicht