Leefstijlroer

Voor patiënten en zorgprofessionals. 

Doel 
Een tool om het gesprek over leefstijl te ondersteunen en de regie bij de patiënt te leggen. Het maakt inzichtelijk welke pijlers bij een gezonde leefstijl horen en geeft tips hoe je je leefstijl kunt verbeteren. Tegelijkertijd illustreert het Leefstijlroer dat alle pijlers effect op elkaar hebben en met elkaar in verbinding staan. 

Korte beschrijving aanpak
Het Leefstijlroer is een hulpmiddel ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl.  Het geeft inzicht in wat er onder een gezonde leefstijl wordt verstaan, laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Groepsverband of individueel
Individueel 

Locatie
Het Leefstijlroer is online beschikbaar via https://www.artsenleefstijl.nl/webshop 

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De materialen kunnen door alle zorgprofessionals worden besteld. 

Randvoorwaarden voor de uitvoering
Laat de regie bij de patiënt. Heb geduld, niet elke patiënt staat hiervoor open. Benadruk dat de patiënt altijd later hierop kan terugkomen. 

Effectiviteit & Onderbouwing
Per leefstijlpijler staan er evidence based aanbevelingen als: Gezondheidsraad richtlijnen Goede Voeding, Beweegrichtlijnen, NHG-richtlijn Leefstijl. 

‹ Terug naar overzicht