Ikstopnu.nl

De website Ikstopnu.nl is bedoeld voor iedereen die wil stoppen met roken.

Doel
Stoppen met roken.

Korte beschrijving aanpak
Ikstopnu.nl biedt verschillende methodes om te stoppen met roken. De categorieën zijn Zonder hulp, met zelfhulpmethoden, met erkende begeleiding, met erkende begeleiding met medicatie en andere stopmethoden.

Duur
De deelnemer kan beginnen wanneer hij of zij wil, de trajectduur verschilt per methode.

Groepsverband of individueel
Een combinatie van groepsverband & individueel.

Locatie
Hybride: een combinatie van on- en offline begeleiding.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders

  • Huisartsen en praktijkondersteuners
  • Leefstijlcoaches

Randvoorwaarden voor uitvoering
Hangt af van de gekozen methode.

Kosten
Voor deelnemers – gratis. Sommige stopmethoden zijn kosteloos, andere methoden (met meer begeleiding) worden één keer per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarden voldoen, deze verschillen per zorgverzekeraar.

Voor uitvoerders – Wordt vergoed door de zorgverzekering van de deelnemer, indien wordt voldaan aan de voorwaarden.

Effectiviteit & onderbouwing
Verschilt per methode.

‹ Terug naar overzicht