Ik heb diabetes type 2, wat kan ik doen

Het handboek ‘Ik heb diabetes type 2, wat kan ik doen?’ is voor patiënten met diabetes type 2 die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes, bijvoorbeeld laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden die in de eerste lijn onder behandeling zijn. 

Doel
Het doel van deze interventie is diabeteszelfmanagement bevorderen van patiënten met diabetes type 2 met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Korte beschrijving aanpak
Een professional gebruikt het handboek “Ik heb diabetes, wat kan ik doen?” als hulpmiddel bij het bespreken van diabetes met een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. De uitleg in het handboek is in eenvoudige bewoording, met veel afbeeldingen. De professional geeft vervolgens het handboek mee naar huis. Bij elk volgend consult wordt het handboek meegenomen door de patiënt en gebruikt bij het bespreken van diabetes onderwerpen. 

Er is een bijbehorende handleiding bij het handboek. Beide zijn gratis te bestellen met betaling van verzendkosten. 

Duur
Zolang de patiënt bij de professional in behandeling is. 

Groepsverband of individueel
Individueel 

Locatie
Op locatie 

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Huisartsen en praktijkondersteuners 

Randvoorwaarden voor uitvoering
Professional en patiënt moeten herhaaldelijk contact hebben. 

De e-learning “Effectief communiceren in de zorg” staat  op het Pharos leerplatform.  Deze e-learning over beperkte gezondheidsvaardigheden en effectief communiceren biedt kennis, oefenstof en consultondersteunend materiaal.  De e-learning behandelt de volgende onderwerpen: 

  • Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden? 
  • Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden? 
  • Welke gevolgen heeft dit voor iemand? 
  • Hoe communiceer je dan effectief? 
  • Welke hulpmiddelen zijn er ter ondersteuning van je zorg? 

Voor doktersassistenten bestaat een aangepaste versie van deze e-learning. 

Je doorloopt deze e-learning via vier modules. Je kunt deze modules los van elkaar doorlopen, maar er zit wel een  volgorde in. Zo begint module 1 met basiskennis over gezondheidsvaardigheden en hoe je beperkte gezondheidsvaardigheden herkent. Module 2 behandelt verschillende gesprekstechnieken. In module 3 leer je meer over het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal. De laatste module gaat over het toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld wat je als professional nodig hebt, ook vanuit je organisatie. De e-learning start met zes korte ervaringsverhalen. 
Het doorlopen van alle 4 de modules kost ongeveer 2 uur en 20 minuten. 

Kosten
Het handboek is gratis beschikbaar voor professionals (betalen alleen verzendkosten).De elearning Effectief communiceren kost 16€ per deelnemer. De e-learning die hierop volgt, Persoonsgerichte zorg voor patiënten met complexe problemen in de huisartsenpraktijk’ is gratis. 
Bij Pharos kan een training op locatie worden aangevraagd over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden of cultuursensitief werken. Hier wordt dan een offerte voor aangevraagd. 
www.pharos.nl/training 

Effectiviteit & onderbouwing
Pharos deed onderzoek in verschillende fasen van interventieontwikkeling en concludeerde dat het materiaal bruikbaar, waardevol en ondersteunend is voor zowel patiënt als zorgverlener. De interventie is erg systematisch van opbouw, met veel werkzame elementen die op de doelgroep (lage SES) zijn afgestemd, waaronder de multi-level aanpak. Een goed uitvoerbare interventie die duidelijk aansluit bij de behoefte van professionals. 

‹ Terug naar overzicht