Goedkoop gezonde voeding

De cursus is bedoeld voor mensen met een klein budget. We weten dat financiële problemen vaak gepaard gaan met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden (vinden, begrijpen en gebruiken van informatie). Daarom is GGV geschikt gemaakt voor mensen die laaggeletterd zijn, maar ook voor mensen met een traditioneel Nederlands, Turks, Marokkaans, (Hindoestaans/Creools) Surinaams of Syrisch voedingspatroon. 

Doel
De Deelnemers maken kennis met betaalbare gezonde producten en zijn zich bewuster van prijzen en hun eigen voeding.  Ze maken een paar voor hen haalbare en relevante gedragsstapjes richting besparen op boodschappen en een gezonder voedingspatroon. Kortom zij leren  hoe ze voor weinig geld toch gezond kunnen eten, en gaan meer groente en fruit, meer vezels, minder zout, minder suiker en gezonde vetten eten. 

Korte beschrijving aanpak
De cursus ‘Goedkoop gezonde voeding’ biedt voorlichting over goedkope en gezonde voeding voor mensen met een klein inkomen. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten en een sms met herinnering aan een persoonlijk actieplan. Met praktische werkvormen en materialen leren deelnemers hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. Uniek aan de cursus is dat voedingsinformatie altijd wordt gekoppeld aan prijsinformatie. Prijs is een belangrijk argument voor deze doelgroep. De cursus kan zelfstandig worden ingezet of geïntegreerd in bestaande cursussen zoals budgetteringscursussen. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd cursusleider en is nog steeds gratis. 

Duur
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van iedere twee uur, met tussendoor een reminder per sms. 

Groepsverband of individueel
De cursus wordt gegeven aan groepen van 8 tot 12 deelnemers. 

Locatie
De cursus wordt op locatie georganiseerd. 

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
De e-learning om de cursus te geven is bedoeld voor minimaal hbo geschoolde professionals werkzaam in het gezondheid en welzijnsdomein. De huidige groep cursusleiders bestaat voornamelijk uit diëtisten, maar ook uit leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, coördinators van welzijnsorganisaties, huisartsen, docenten, en andere adviseurs binnen het sociaal domein.  

Randvoorwaarden voor de uitvoering
Voor financiering maar ook de organisatie en werving wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren en projecten. De cursus wordt zo veel mogelijk georganiseerd als onderdeel van een bredere aanpak in aandachtswijken (gemeentelijk armoedebeleid, aanpak laaggeletterdheid, JOGG, preventie-akkoord, gemeentelijk GALA plan). 

Effectiviteit & Onderbouwing
Uit een recente evaluatie door de Universiteit Maastricht blijkt dat deelnemers de bijeenkomsten (heel) duidelijk (93,1%) en (heel) leuk (89,1%) vinden. Ze waarderen de cursus met een 7,5 en geven de cursusleider een 8-. Cursusleiders zelf waarderen de e-learning module waarin zij worden voorbereid op de bijeenkomsten. De methode sluit goed aan bij hun huidige werkwijze en is vooral goed toepasbaar voor cursusleiders met een eigen praktijk. 

‹ Terug naar overzicht