Factsheet voor huisartsen – GLI

De GLI’s op deze factsheet kunnen worden ingezet bij personen vanaf een matig verhoogde GGR (gewichts gerelateerd risico) volgens de huidige richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen – pas dan zal een GLI vanuit de basisverzekering vergoed worden

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling bestaande uit interventies gericht op de componenten voeding (verminderen energie-inname via een gezonde voeding) en bewegen (verhogen lichamelijke activiteit) met aandacht voor gedragsverandering. Deze worden in samenhang aangeboden en kunnen aangevuld worden met een psychologische interventie ter ondersteuning van de gedragsverandering. 

Een GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden met als doel een gezonder gewicht en daarmee (klinische) gezondheidswinst. In een GLI wordt ook rekening gehouden met factoren die van invloed zijn op het gedrag, zoals stress en slaap. Een GLI kan zowel individueel als in de vorm van een groepsbehandeling plaatsvinden, afhankelijk van wat past bij de patiënt/cliënt

Doel
Het doel van de factsheet is een overzicht van belangrijke informatie over de inzet van een GLI te bieden.

Korte beschrijving aanpak
De factsheet met info over de GLI bevat praktische informatie tips en een checklist voor de huisartspraktijk voor de inzet van een GLI. De factsheet legt uit wat een GLI is, welke GLI programma’s vergoed worden, en hoe je als huisarts iemand het beste kan doorverwijzen.

Groepsverband of individueel
De factsheet is voor individueel gebruik.  

Locatie
De factsheet is online beschikbaar.

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De factsheet kan worden ingezet door medewerkers in de huisartsenpraktijk.

 

De factsheet is opgesteld door: Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), ministerie van VWS, RIVM, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners & -verpleegkundigen (NVvPO), individuele huisartsen, Arts&Leefstijl en met medewerking van NHG, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

‹ Terug naar overzicht