Factsheet van richtlijn – Overgewicht

Deze factsheet van richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen’ is bedoeld voor medische behandelaars als huisarts, medisch specialist, praktijkondersteuner (POH), diëtist, fysiotherapeut, et cetera.

Doel
Deze factsheet geeft zorgprofessionals een praktische vertaling  van de huidige richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen:

  • 6 stappen voor een optimale behandeling van volwassenen met overgewicht. Ook indien diabetes (Comorbiditeit) naast overgewicht aan de orde is kan hier informatie gevonden worden
  • Een overzicht van oorzakelijke, bijdragende en/of in stand houdende factoren van overgewicht/ obesitas.
  • Gewichtgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en indicatie algemene behandelmogelijkheden voor volwassenen met overgewicht en obesitas

Korte beschrijving aanpak
Overgewicht en obesitas kan veel verschillende oorzaken hebben. In deze factsheet staat een overzicht van de mogelijke oorzaken en bijdragende of in stand houdende factoren van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Bij elk gewichtgerelateerd gezondheidsrisico staat aangegeven wat de bijbehorende aanpak is, wat de te nemen acties zijn conform de huidige richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen.

Duur
Dit is afhankelijk van de gekozen aanpak.

Groepsverband of individueel
Kan beide, afhankelijk van de gekozen aanpak.

Locatie
De factsheet is online beschikbaar.

Intermediaire doelgroepen en uitvoerder
De factsheet is bestemd voor medische behandelaars als huisarts, medisch specialist, praktijkondersteuner (POH), diëtist, fysiotherapeut, etc.

Effectiviteit en onderbouwing
De factsheet is een praktische vertaling van de huidige richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen. Volwassenen – Richtlijn – Richtlijnendatabase.

 

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

 

 

‹ Terug naar overzicht