EuroFIT

EuroFIT is een leefstijlprogramma voor mannelijke voetbalfans met overgewicht (Body Mass Index ≥ 27 kg/m2) in de leeftijd van 30 en 65 jaar. Het programma is ook geschikt voor laaggeletterden en mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Doel
Mannelijke voetbal supporters bewegen meer, zitten minder en eten gezonder (minder suiker, vetten, alcohol en meer groente en fruit, en kleinere portie groottes) na afloop van EuroFIT en houden deze veranderingen ook na het programma vol.

Korte beschrijving aanpak
EuroFIT ondersteunt mannelijke voetbalfans met overgewicht gedurende 12 weken door middel van wekelijkse bijeenkomsten op de voetbalclub. Tijdens deze bijeenkomsten begeleiden getrainde coaches de mannen in groepsverband bij het realiseren van een gezondere leefstijl.

Duur
12 weken

Groepsverband of individueel
Groepsverband

Locatie
De interventie kan uitgevoerd worden bij Eredivisie voetbalclubs en lagere divisies met een grote fan achterban.

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De intermediaire doelgroep bestaat uit de (leefstijl)coaches die bij een voetbalclub werkzaam zijn of ingehuurd worden. (Leefstijl)coaches van de club worden in een 2-daagse training opgeleid om de EuroFIT interventie te geven op hun club.

Randvoorwaarden voor de uitvoering
De club moet een ruimte beschikbaar hebben om de groepsbijeenkomst te houden (voor minimaal 20 mensen) en daarnaast moeten zij de mogelijkheid hebben om een beweegsessie te organiseren (bijv. beschikbaarheid trainingsveld, krachttrainingsruimte, en/of stadion). Het is aan de club hoe zij hier invulling aan geven.

De club moet minimaal 2 coaches beschikbaar stellen of werven om een 2-daagse training bij te wonen en het programma geven.

De club moet de benodigde materialen aan schaffen, zoals beschreven bij het onderdeel ‘Uitvoer > materialen’.

Binnen de club moet er draagvlak zijn om het EuroFIT programma te draaien. Dit betekent dat managers van de club akkoord moeten zijn met de investering in het programma, inzetten van coaches en faciliteiten.

Kosten
Eerdere ervaringen met EuroFIT lieten zien dat de kosten per deelnemer tussen de 200-300 euro liggen. Er is een kostenoverzicht voor uitvoerders beschikbaar via Loket Gezond Leven.

Effectiviteit & Onderbouwing
De aanpak is gericht op voeding en beweging, met als pilaren autonomie, competenties en verbondenheid. EuroFIT is in een onderzoek met 1113 deelnemers geëvalueerd, waarvan 280 Nederlanders. Deelnemers aan EuroFIT verbeterden hun beweeg- en voedingsgedrag wat leidde tot een gezonder gewicht, gezonder bloedwaardenprofiel en beter algemeen welzijn. Bovendien was het programma kosteneffectief op een termijn van 10 jaar.

‹ Terug naar overzicht