Diabetes Risicotest

Voor iedereen van 45 jaar of ouder die erachter wil komen of hij/zij een verhoogd risico op diabetes type 2 heeft. 

Doel
Bepalen of er sprake is van een verhoogd risico op diabetes type 2. 

Korte beschrijving aanpak
De Diabetes Risicotest geeft meer inzicht in het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. De test bestaat uit 9 vragen. Elk antwoord levert een score op.  De score geeft het risico op diabetes type 2 en een advies.
Er is een Nederlandstalige versie beschikbaar, een Turkse versie, en een plaatjesversie voor mensen met minder kennis van de Nederlandse taal.
 

Duur
Het invullen van de test duurt maximaal 10 minuten. 

Groepsverband of individueel
De test kan individueel ingevuld worden. 

Locatie
De digitale versie van de test kan online ingevuld worden. Ook kan deze worden gedownload en uitgeprint. Er is een Nederlandstalige versie beschikbaar, een Turkse versie, en een plaatjesversie voor mensen met minder kennis van de Nederlandse taal.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
De test kan zelfstandig ingevuld worden. Ook kan deze door een breed palet aan professionals aangeboden worden. 

Randvoorwaarden voor uitvoering
De test is gericht op volwassenen die niet worden behandeld voor diabetes. 

Effectiviteit  & onderbouwing
De Diabetes Risicotest is opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met het VU Medisch Centrum in Amsterdam, de Universiteit van Wageningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de beroepsvereniging van huisartsen. De vragen die gesteld worden hebben te maken met kenmerken waarvan bewezen is dat ze de kans op het krijgen van diabetes vergroten. De test is uitgebreid onderzocht onder grote groepen mensen. Daarbij is gekeken of de adviezen van de test kloppen bij de scores. Uit deze onderzoeken bleek dat de test een goed en betrouwbaar hulpmiddel is om een verhoogd risico op diabetes op te sporen.
De test is specifiek bedoeld om het risico te meten op type 2 diabetes. Het is niet bedoeld voor volwassenen die al worden behandeld voor diabetes. Ook is het niet gericht op kinderen.
 

‹ Terug naar overzicht