Diabetes en Ramadan

De NDF Toolbox Diabetes en ramadan is bedoeld voor zorgverleners, om persoonsgerichte zorg te bieden aan mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan. 

Doel
Doel van de toolbox is het stimuleren en ondersteunen van het goede gesprek en gezamenlijke besluitvorming over deelname aan de ramadan.

Korte beschrijving aanpak
De toolbox omvat tools voor in de spreekkamer: medicatiekaarten, voorlichtingsmateriaal voor de doelgroep in verschillende talen, voorlichting ter ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming en een e-learning en achtergrondinformatie voor zorgverleners.  

Groepsverband of individueel
De toolbox biedt tools die zorgprofessionals in gesprek met de patiënt kan gebruiken. 

Locatie
De informatie is online beschikbaar.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
De tools kunnen worden gebruikt door verschillende zorgprofessionals.

Effectiviteit & Onderbouwing
De tools zijn gebaseerd op onderzoek van het Amsterdam UMC. 

‹ Terug naar overzicht