De Beweegcirkel

De Beweegcirkel kan worden ingezet bij iedereen die meer wil gaan bewegen. 

Doel
Het doel van de Beweegcirkel is om zorgprofessionals te helpen patiënten te ondersteunen om meer te bewegen   

Korte beschrijving aanpak
De Beweegcirkel is een gesprekstool die zorgprofessionals kan helpen om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen. De cirkel bestaat uit vijf stappen. Aan de hand van invuloefeningen en voorbeelden werkt de zorgprofessional samen met de patiënt aan een plan. Met tips voor bewegen in, om en buiten het huis krijgt de deelnemer meer  handvatten om meer beweging in te passen in het dagelijkse ritme. 

Groepsverband of individueel
De Beweegcirkel is geschikt voor zowel individueel als groepsgebruik. 

Locatie
De Beweegcirkel kan worden aangevraagd in zowel online als fysieke versie. 

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders
De Beweegcirkel kan worden ingezet door huisartsen en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en sport- en beweegprofessionals. 

Effectiviteit & Onderbouwing
De Beweegcirkel is een praktische vertaling van de beweegrichtlijnen, die vertellen hoeveel beweging nodig is om gezond te blijven. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van al het bestaande onderzoek naar de gezondheidseffecten van bewegen. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook ​ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.
Meer weten over onze kennis of hoe we jou kunnen helpen?
Neem een kijkje op de website of neem contact op met ​Maureen Ros, Specialist Beweeggedrag, via maureen.ros@kenniscentrumsportenbewegen.nl

‹ Terug naar overzicht