Eet je beter – brochure

Voor anderstaligen, laaggeletterden en iedereen die het prettig  vindt om op een eenvoudige manier voedingsadviezen te krijgen voor een koolhydraatbeperkt voedingspatroon. 

Een brochure waarin middels foto’s van voedingsmiddelen wordt uitgelegd wat je beter wel en niet kunt eten bij een koolhydraatbeperkt voedingspatroon bij diabetes type 2, overgewicht en het metabool syndroom. Boven de bladzijden met voedingsmiddelen die geadviseerd worden staat een groen duimpje omhoog. Boven de bladzijden met voedingsmiddelen die worden afgeraden staat een duimpje omlaag. Hierdoor is het voor laaggeletterden en anderstaligen goed te begrijpen.
Door de subsidie van het Diabetes Fonds waren 18.000 gratis exemplaren beschikbaar. Deze zijn echter op. Daarom wordt de brochure nu voor € 1,30 verkocht.

Doel
Het begrijpelijk maken van praktische voedingsadviezen voor een koolhydraatbeperkt voedingspatroon bij diabetes type 2, overgewicht en het metabool syndroom. Het volgen van dit voedingspatroon bevordert gewichtsverlies en een betere bloedglucose regulatie bij mensen met diabetes type 2. Ook kan het helpen om diabetes type 2 te voorkomen.  

Korte beschrijving aanpak
De brochure wordt tijdens het spreekuur door een diëtist, POH-er of diabetesverpleegkundige  gebruikt om het volgen van een koolhydraatbeperkt voedingspatroon op een begrijpelijke manier uit te leggen aan anderstaligen of laaggeletterden met (een hoog risico op) diabetes type 2. Zij krijgen de brochure daarna mee naar huis ter ondersteuning.

Duur
De brochure wordt gebruikt tijdens de voedingsadvisering aan de patiënt. Hierna neemt diegene de brochure mee naar huis als ondersteuning om het voedingspatroon vol te houden.. 

Groepsverband of individueel
De  brochure kan in groepsvoorlichting en bij  individueel voedingsadvies gebruikt worden 

Locatie
www.betermetdiabetes.nl voor het bestellen van de brochure, FAQ en een informatieve film.  Ook kan hier de brochure gedownload worden of worden doorgebladerd. 

Intermediaire doelgroepen en uitvoerders

diëtisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners kunnen de brochure gebruiken bij het geven van advies over het koolhydraatbeperkte voedingspatroon. 

Randvoorwaarden voor de uitvoering
De brochure kan worden gebruikt door de hierboven genoemde professionals. Het voedingsadvies voor een koolhydraatbeperkte voeding moet worden gegeven onder regelmatige begeleiding van een diëtist en arts. Dit omdat met dit voedingsadvies bloedsuikers ineens sterk kunnen dalen en bij het gebruik van medicatie zoals insuline of een SU derivaat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, als patiënten een te lage bloedsuiker krijgen (hypo’s). In overleg met de arts kan de medicatie worden aangepast zodat dit wordt voorkomen. Een diëtist ziet er op toe dat iemand ook op de langere termijn een volwaardige voeding eet. Deze voorwaarde  staat ook in de begeleidende brief die men bij de bestelling thuis krijgt. 

Effectiviteit & Onderbouwing
De inhoud van de brochure is gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes van 2020. Deze richtlijn wordt door professionals gebruikt in de voedingsadvisering van mensen met diabetes type 1 en (een hoog risico op) diabetes type 2. 

‹ Terug naar overzicht