4Domeinen model

Dit model is gericht op een brede doelgroep.

Doel
Het 4D-model is een gespreksmodel dat helpt met krijgen van een integraal overzicht van de problematiek van de deelnemer. Het zorgt ervoor dat álle problemen boven tafel komen, schept orde in de chaos, laat zien waar iemands kracht ligt en biedt de klant de ruimte om aan te geven wat prioriteit heeft voor zijn gezondheid. Daarnaast brengt het in beeld wie betrokken (moeten) zijn.

Korte beschrijving aanpak
Aan de hand van de vier domeinen worden door de individu cijfers gegeven aan de ervaren gezondheid. Per domein worden de feiten, belevenissen en gedachten verkend.

Duur
Het 4D model wordt éénmalig ingevuld.

Groepsverband of individueel
Het 4D model wordt individueel ingevuld, samen met de huisarts of andere professional.

Locatie
Het model kan worden ingevuld in de praktijk van de professional.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
Het 4D model kan worden ingezet door huisartsen en praktijkondersteuners en welzijnswerkers.

‹ Terug naar overzicht