Het Suikerhuis

Het Suikerhuis is een fysieke ontmoetingsplek in een wijk en een initiatief van de stichting Leefstijl als Medicijn. In het suikerhuis kunnen bewoners met diabetes type 2 elkaar ontmoeten om samen aan te slag te gaan met het verbeteren van hun leefstijl en het volhouden hiervan. Het Suikerhuis is een laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te ondersteunen met leefstijlverandering.
Mensen met uiteenlopende culturele achtergronden worden op deze manier bereikt. Het Suikerhuis is een buurtgerichte aanpak van de organisatie Je Leefstijl als Medicijn. Het eerste Suikerhuis is actief in Helmond. In andere gemeentes zijn Suikerhuizen in voorbereiding.

Meer informatie: https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/het-suikerhuis-gaat-van-start/

Bekijk hier ook :

Het suikerhuis