Diabetes2Doorbreken

Diabetes2Doorbreken is een online steungroep van de stichting ‘Je Leefstijl als Medicijn’. Diabetes2Doorbreken werkt met een Facebookgroep waar mensen met diabetes type 2 elkaar kunnen ondersteunen om gezonder te gaan leven, o.a. gezonder eten en meer bewegen. Dit heeft als doel om diabetes type 2 te doorbreken, oftewel om te keren, waardoor mensen minder of geen medicatie meer nodig zullen hebben voor het goed reguleren van hun bloedglucose. Ervaren leden, die al succesvol hun diabetes hebben omgekeerd, helpen nieuwkomers in hun reis naar een betere gezondheid. Wanneer men het moeilijk vindt om gemotiveerd te blijven, kunnen de groepsleden elkaar bijstaan met een luisterend oor of waardevolle adviezen. Bovendien delen de deelnemers gezonde recepten met elkaar en wisselen ze hun ervaringen en praktische kennis uit.

Meer informatie: https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/online-support-helpt-bij-het-veranderen-van-je-leefstijl/

Bekijk hier ook :

Facebookgroep
Online support