Positief Gezond in Nieuw-Den Helder!

‹ Terug naar overzicht

Nieuw-Den Helder Positief Gezond!

Niet langer besluiten vóór de inwoners, maar dóór de inwoners.

 

Nieuw-Den Helder is een wijk met veel verschillende nationaliteiten, lage inkomens en een hoog percentage overgewicht. Reden genoeg voor Marijke de Wijs – werkzaam bij Team Sportservice en lokale aanjager – om juist in deze wijk met de bewoners aan de slag te gaan om hun gezondheid te verbeteren. Gesteund door andere zorg- en welzijnsprofessionals uit de wijk, wordt op die manier de transitie van zorg naar preventie ingezet.

 

Positief Gezond
Of iemand zich gezond voelt, hangt samen met verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiek en mentaal welbevinden, maar ook aan de mate van participatie en zingeving. Binnen Positief Gezond in Nieuw-Den Helder wordt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid naar de gezondheid van de inwoners gekeken. Bewoners weten zelf het beste wat zij nodig hebben om zich gezond te voelen en daar haakt Positief Gezond in Nieuw-Den Helder op in.

 

Behoeften van bewoners
Om aan te sluiten bij hetgeen de bewoners nodig hebben, is het essentieel eerst te weten wat de bestaande behoeften precies zijn. Hiervoor is binnen Nieuw-Den Helder een behoeftepeiling uitgezet. Bij verschillende zorgpraktijken konden inwoners een korte enquête invullen om hun wensen kenbaar te maken. In totaal kwamen hier zo’n 65 reacties op en die gaven mooie aanknopingspunten voor het vervolg. Marijke legt uit: “Op dit moment sluit ik regelmatig aan bij reeds geplande activiteiten bij onze buurthuizen. Hier bespreek ik dan de uitkomsten van de enquête met de bewoners en gaan we verder in gesprek over hun behoeften. Wat het meest opvalt, is de wens van bewoners om in gezamenlijkheid dingen te ondernemen. Samen koken, samen wandelen; er is een sterke behoefte aan meer saamhorigheid.”

 

Een sterk wijknetwerk
Een sterk wijknetwerk is een fundamentele vereiste om aan de behoeften van inwoners te voldoen. Door de verbinding tussen de verschillende professionals (lees: iedereen die zich vanuit zijn/haar bestaande rol kan inzetten voor een gezondere wijk) te versterken, ontstaat er een steunend netwerk rondom de bewoners. Hierdoor kan er binnen het netwerk beter worden doorverwezen naar bestaand aanbod en zal gewenst aanbod dat nog ontbreekt opgezet kunnen worden. Marijke heeft als lokale aanjager al flink geïnvesteerd in het versterken van dit wijknetwerk en ondertussen doen er al veel professionals mee. “Er is nu een kernteam ontstaan waarin de huisarts, apotheker, fysiotherapeut, gebiedsregisseur gemeente, HKN, Omring, GGD en wijkbewoners nauw betrokken zijn. Het is enorm fijn om zo’n team om je heen te hebben dat hetzelfde doel nastreeft. Alleen samen kunnen we de boel laten vliegen”, aldus Marijke.

 

 

 

Rol van de inwoners
De bewoners zelf spelen ook een cruciale rol in het gezonder maken van de wijk. Het is het doel dat zij geleidelijk meer de regie zullen nemen over hun eigen gezondheid en daaruit voortvloeiend ook actief meedoen binnen Positief Gezond in Nieuw-Den Helder. Het wijknetwerk is er dan om de bewoners te ondersteunen waar nodig.

 

Vooruitblik op 2024
Samen met het kernteam heeft Marijke al een concept voor het jaarplan van Positief Gezond in Nieuw-Den Helder voor 2024 opgesteld. Ze licht toe: “Ons uiteindelijke doel is om te voorzien in wat de inwoners werkelijk nodig hebben en daarvoor zullen we hen écht moeten bereiken. We willen dat de inwoners weten dat Positief Gezond in Nieuw-Den Helder er voor hen is”, aldus Marijke. Het vergroten van de zichtbaarheid staat daarom hoog op de agenda. “We blijven aansluiten bij de activiteiten in de buurthuizen, we gaan aan de slag met onze Facebookpagina, er zullen flyers worden uitgedeeld en mogelijk gaan we een eigen website bouwen”, vervolgt Marijke. Verder zullen er, naar behoefte, informatieavonden, een gezondheidsmarkt en workshops worden georganiseerd. We streven ook naar aanvulling van ontbrekend aanbod. Zo worden er binnenkort mogelijk al zwemlessen georganiseerd voor moslima vrouwen, zodat zij met hoofddoek en met hun kinderen kunnen zwemmen.
Positief Gezond in Nieuw-Den Helder is duidelijk al van de startblokken en we kijken uit naar wat het komend jaar nog meer voor moois gaat brengen!