PR van preventie? Welkom 2022!

‹ Terug naar overzicht

Meen ik dat nou echt?! Het klimaat verslechtert, er is een stikstofprobleem, woningnood, totalitaire regimes roeren de trom en dan ook nog de pandemie. Hoezo welkom aan het nieuwe jaar?!

En dan zegt een medisch specialist, ex-zorgbestuurder, planner van de Nederlandse IC-capaciteit en kersvers minister van VWS het PR-woord. Ernst Kuipers gaat inzetten ‘op veel meer preventie’ (tv-programma Beau, 10 januari). 

Zonder hoop geen toekomst.

Als we preventie serieus nemen komen er op termijn steeds minder corona besmette mensen op de IC. Gezondheid leidt tot een open samenleving. Scholen geven fysiek les. Sport is 24/7 mogelijk. Je kunt werken, dineren en feesten waar en wanneer je wil. 

Laten we ‘Ernst’ maken met preventie. De nieuwe staatssecretaris, Maarten van Rooijen, zal ook wel een duit in het zakje doen. Zijn voorganger (Paul Blokhuis, zelfde partij) heeft het goede voorbeeld gegeven > er komt een Nationaal Preventieakkoord II.
Hoe kijken we vanuit het 2
diabeat programma naar de ambities van het nieuwe kabinet? En welke uitkomsten biedt het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ als het gaat over preventie. Vanuit 2diabeat volgt hierover binnenkort een uitgebreide publicatie, dus hou hierover onze social media kanalen in de gaten.

2diabeat helpt in de wijk bij het uitvoeren van het PR-woord. Professionals afkomstig uit zorg, welzijn, sport en bedrijfsleven treden in contact met de volwassen bewoners om de eigen gezondheid te verbeteren. Zo stoppen we de opmars van overgewicht en de daaraan verbonden chronische ziektes zoals diabetes type 2. Honderden gemotiveerde professionals staan bij het ingaan van 2022 in de startblokken en dit jaar komen er nog veel bij. Waarom bouwen we niet in elke wijk, dorp, in elke stad zo’n preventie-infrastructuur? 

Dit is onze cirkel van invloed en dit kunnen we op korte termijn wel doen. Welkom toekomst! 

 

Mijn mondkapje kriebelt steeds meer. Aan de slag mensen! 

 

Maarten Ploeg | Programmadirecteur 2diabeat