Zes vragen over het organiseren van groepsconsulten

‹ Terug naar overzicht

Zes vragen over het organiseren van groepsconsulten.

In de Schilderswijk in Den Haag wordt sinds een paar jaar geëxperimenteerd met het geven van groepsconsulten aan mensen met prediabetes.

Het doel? Mensen met prediabetes zorg op maat bieden en de overbelaste huisartsenpraktijken ontlasten. Zes vragen over het groepsconsult. Hoe organiseer je ze en welke voordelen bieden ze aan patiënten en zorgverleners?

 

Wat is een groepsconsult?
Een groepsconsult is een consult voor een groep mensen met eenzelfde aandoening. In de Schilderswijk worden deze georganiseerd voor mensen met prediabetes. De groepsconsulten vinden plaats in een buurtcentrum en een moskee. Tijdens het consult is er een multidisciplinair team van gezondheidsprofessionals aanwezig, variërend van huisarts, praktijkondersteuner, buurtcoach, sportcoach, maatschappelijk werker tot diëtist en ervaringsdeskundige. Een groepsconsult duurt ongeveer anderhalf uur en de mensen krijgen de gelegenheid hun verhaal te doen en te vertellen waaraan ze willen werken. De gezondheidsprofessionals geven hierbij gepaste informatie en adviezen. Daarnaast vinden er metingen plaats, zoals glucose- en bloeddrukmetingen, BMI en buikomvang.

 

Hoe zet je een groepsconsult op?
Starten met groepsconsuIten is momenteel nog pionieren. In de Schilderswijk ging huisarts Loïse Jacz-Kruithof hiervoor in gesprek met een imam en buurtsportcoach. Ze besloten het plan op te pakken en begonnen met het zoeken naar geschikte locaties waar de groepsconsulten gegeven konden worden. Dit werd buurtcentrum De Mussen en de moskee Noeroel Islam.

Vervolgens hebben ze in samenwerking met verschillende huisartsenprakijken lijsten gemaakt van mensen met prediabetes op basis van Icpc-codering. Deze mensen werden gebeld door de praktijkondersteuners en namens de huisarts uitgenodigd voor een groepsconsult. In het eerste jaar vonden bijna wekelijks groepsconsulten plaats en deze werden bezocht door ruim tweehonderd mensen. Inmiddels kunnen de huisartsenpraktijken uit de wijk hun patiënten inboeken voor een groepsconsult via het ICT-bookingsplatform Pluhz.

 

Wat zijn de voordelen van groepsconsulten voor patiënten?
In de Schilderswijk begint een groepsconsult met een korte wandeling van 10 minuten, onder begeleiding van een wandelcoach. Mensen ervaren direct dat bewegen leuk is en een onderdeel van de behandeling kan zijn. Hier kan een consult van tien minuten bij de huisarts niet tegenop. Omdat er veel meer tijd is, gaan de mensen met elkaar in gesprek en doen hun verhaal. De aanwezige zorgprofessionals kunnen hierop inhaken met informatie die aansluit bij de behoeften van de mensen. Dit wordt gewaardeerd, blijkt uit de beoordelingen. Mensen geven aan dat er echt naar ze wordt geluisterd, dat ze antwoord krijgen op hun vragen, meer kennis hebben en inzien dat het belangrijk is dat ze aan zichzelf gaan werken. Door de groepsdynamiek worden mensen geactiveerd en dit kan enorme veranderingen teweegbrengen. In plaats van passief te wachten totdat diabetes type 2 zich ontwikkelt, gaan ze proactief aan de slag met hun leefstijl om te voorkomen dat dit gebeurt. Ze voelen zich gesteund door de andere groepsleden en de aanwezige zorgprofessionals. Mensen die jarenlang leden aan beweegarmoede, gaan met steun van een wandelcoach weer wandelen. Anderen durven onder begeleiding weer stappen te zetten richting een betaalde baan.

 

Waarom is de aanwezigheid van een multidisciplinair team waardevol?
Mensen die laag complexe zorg nodig hebben, zien doorgaans meerdere zorgprofessionals. De informatie die ze van de verschillende zorgdisciplines krijgen, is niet altijd in lijn met elkaar. Als er tijdens een groepsconsult zorgprofessionals van verschillende disciplines aanwezig zijn, kunnen ze de informatie op elkaar afstemmen. Hierdoor krijgen de mensen uniforme adviezen die elkaar versterken. Een sportcoach legt bijvoorbeeld uit waarom bewegen en spieropbouw belangrijk zijn voor mensen met prediabetes. Een diëtist kan hier direct op inspelen door aan te geven dat het voor een goede spieropbouw belangrijk is om eiwitten te eten.

 

Wat levert het op voor gezondheidsprofessionals?
Groepsconsulten lenen zich goed voor aandoeningen die veel uitleg en begeleiding vergen van huisartsen of andere zorgprofessionals. Tijdens een groepsconsult is er meer ruimte om informatie goed uit te leggen. Bovendien bereik je veel meer mensen. Door de interactie tussen de aanwezigen, komen er meer vragen en onderwerpen ter tafel die er echt toedoen. Hierdoor kun je als professional beter aansluiten bij de behoeften van de mensen. Als zorgprofessional sta je meer tussen de mensen en dit kan het werkplezier verhogen.

 

Hoe worden de groepsconsulten gefinancierd?
In de Schilderswijk ontvingen ze bij het opzetten van groepsconsulten steun van het Fonds Huisartsen Achterstandswijken. Andere huisartspraktijken uit verschillende wijken maken eveneens gebruik van dit fonds, vanwege de effectieve mogelijkheid om het groepsconsult op te schalen. Er wordt gelukkig van alle kanten meegedacht, zoals bijvoorbeeld door Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) en de Health Campus Den Haag, om tot structurele vergoeding te komen. Momenteel wordt er gewerkt aan een business case. Doel hiervan is om met behulp van metingen en monitoring zicht te krijgen op de SROI (Social Return on Investment).

 

Meer weten?

Luister naar de podcast ‘De innovatieve Huisarts, aflevering 26. Hierin gaat huisarts Christian de Groot in gesprek met huisarts Loïse Jacz-Kruithof over het organiseren van groepsconsulten.