2diabeatwijken komen op stoom

Stoppen van de opmars van diabetes type 2   Hoe staat het er nu vooractueel

Gezond dorp Berlicum …geboren en getogen inwoner én aanjager Erwin Frunt stelt zich voor

Als lokale aanjager heeft Erwin met zijn enthousiasme een verbindende rol. Hij verbindt, inspireert enactueel