Ik heb diabetes, wat kan ik doen?

‹ Terug naar overzicht

Ik heb diabetes, wat kan ik doen?

Er staat een groot aantal interventies op het online communityplatform van 2diabeat in de zogeheten Toolbox ter ondersteuning van de professionals in de wijk die met 2diabeat werken. Om extra stil te staan bij een interventie, lichten wij graag het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ van Pharos voor jullie uit!

Interventie in de spotlight

Er staat een groot aantal interventies op het online communityplatform van 2diabeat in de zogeheten Toolbox ter ondersteuning van de professionals in de wijk die met 2diabeat werken. Om extra stil te staan bij een interventie, lichten wij graag het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ van Pharos voor jullie uit!

 

Voor wie is het handboek bedoeld?
In Nederland komt diabetes type 2 relatief meer voor onder laagopgeleiden, ouderen, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en niet-Westerse migranten. In totaal zijn 2.5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd en heeft 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Er is daarom een grote behoefte aan een eenvoudige uitleg over diabetes. Daarom heeft Pharos een begrijpelijk handboek gemaakt over diabetes voor laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Hierin wordt uitleg gegeven in eenvoudige taal met veel afbeeldingen.

 

Wat kan je in het handboek vinden?
In het handboek staat beschreven wat diabetes type 2 is en welke symptomen bij de ziekte horen. Ook wordt uitgelegd wat je zelf kan doen als je diabetes type 2 hebt en met welke zorgverleners je te maken krijgt. Daarnaast worden moeilijke woorden of schema’s, zoals een 7-puntcurve, uitgelegd in het boek.

 

Hoe gebruik je het handboek?
De zorgprofessional gebruikt het handboek bij het bespreken van zaken rond diabetes met de diabetespatiënt. Het handboek wordt daarna meegegeven aan de patiënt, om het thuis verder te lezen en bekijken.  Het handboek wordt ook bij volgende consulten gebruikt in de gesprekken over diabetes. Het handboek is gratis te bestellen bij Pharos, wel wordt gevraagd de verzendkosten te betalen. Als u voor het eerst met het handboek werkt is het goed om ook de handleiding erbij te bestellen, die eveneens gratis is.

 

Training
Door Pharos wordt sterk aangeraden dat professionals de bijbehorende training ‘Zorg in eigen hand, Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met chronische aandoeningen’ volgen. Met name als iemand niet gewend is om afbeeldingen of consult ondersteunend materiaal te gebruiken. De training gaat in op het voeren van het gesprek met een patient met beperkt gezondheidsvaardigheden of een lage sociaal-economische achtergrond: hoe bespreek je wat er verder speelt in iemands leven wat invloed heeft op het omgaan met diabetes? Hoe coach je iemand vervolgens met adviezen die passen bij iemands situatie?

Aanvullend op de training kan de e-learning ‘Effectief communiceren in de zorg‘ gevolgd worden op het Pharos leerplatform, hierin wordt besproken wat de impact is op iemands gezondheid wanneer je minder goed kan lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig bent.