Regiobijeenkomsten in februari 2020

‹ Terug naar overzicht

Waarom aansluiten bij regiobijeenkomsten?
In het najaar hebben deskundigen in expertbijeenkomsten bijgedragen aan de inventarisatie en
analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengst hiervan delen we graag met u om te
verkennen op welke manier de inzichten van waarde zijn voor u en uw regio. Na de analysefase van
2diabeat gaan we namelijk met een aantal partijen die hierin geïnteresseerd zijn aan de slag. Een
geselecteerd aantal interventies wordt in een aantal regio’s geïmplementeerd, versterkt of
opgeschaald. De bedoeling hiervan is om met elkaar te leren en door te ontwikkelen op interventies
die er echt toe doen voor de mensen die het betreft.

Kom samen met uw (regionale) partners
De bijeenkomsten zijn ook bedoeld als ontmoetingsmoment tussen partijen die al samen actief zijn
op het gebied van leefstijlinterventies voor het voorkomen van diabetes type 2. Kom samen met een
partner uit uw omgeving of ontmoet nieuwe partners om uw initiatief te versterken.
Kijk voor meer informatie op www.2diabeat.nl

*2diabeat
In Nederland is steeds meer aandacht voor een gezondere leefstijl. Dat maakt dat er veel
Ieefstijlinterventies voorhanden zijn. Maar daarmee zijn we er blijkbaar nog niet. Er is meer nodig om
de opmars van diabetes type 2 in Nederland te remmen. Deze opgave vraagt om het samenbrengen
van kennis en ervaring vanuit een breed perspectief, om op een slimme manier tot een versnelling en
verbetering van de aanpak te komen. Het programma 2diabeat werkt vanuit die gedachte. We
brengen mensen bij elkaar die samen het verschil kunnen en willen maken.

VWS heeft het kwartiermakerschap voor 2diabeat belegd bij stichting VitaValley, die samen met de
Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het
programma uitvoert.