We zijn van start: de eerste drie expertbijeenkomsten van 2diabeat zijn een feit!

‹ Terug naar overzicht

Op 29 november sprak een groep van twintig experts, inclusief een aantal ervaringsdeskundigen, met elkaar over drie onderwerpen:

  • De onderbouwing van de maatschappelijke urgentie om meer in te zetten op leefstijlveranderingen om diabetes type 2 te voorkomen of om te keren;
  • Het overzicht van stakeholders die bij de opzet en uitvoering van 2diabeat een waardevolle bijdrage kunnen hebben;
  • De aanpak voor het inventariseren en indelen van bestaande interventies.

Eén van de conclusies na een constructieve discussie over hoe te komen tot de exacte cijfers rondom dit thema, was dat deze cijfers vooral moeten bijdragen aan het in beeld brengen van de omvang van de maatschappelijke uitdaging. Het feit dat er nu al ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2 en 1,1 miljoen mensen met prediabetes zijn én dat beide groepen de komende decennia groeien, maakt de urgentie duidelijk. Het goede nieuws is dat we in de basis weten dat de oplossing voor deze uitdaging een gezonde leefstijl is.

“Ik schrik enorm van de cijfers, maar ze inspireren wel. Ze geven aan dat we er echt mee aan de slag moeten!”

Tijdens de tweede expertbijeenkomst op 4 december stonden de manieren om te segmenteren in de complete doelgroep centraal. Iedereen is het eens over het belang van segmenteren. Maatwerk is belangrijk voor het bereiken van effect. We bespraken welke criteria relevant zijn voor het kiezen van de eerste segmenten waar we in een vervolg gezamenlijk de diepte in gaan. Welke specifieke behoeften leven er bijvoorbeeld? Hoe kunnen we de mensen in een segment het beste bereiken? Wat werkt waarom wel of niet voor hen? De in dit verband geïnventariseerde risicofactoren werden door de deelnemers verder aangevuld.

“Het geeft enorm veel energie om in deze groep samen op het thema aan de slag te zijn”

De laatste bijeenkomst stond in het teken van het opzetten van een impactmodel. Met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen en experts afkomstig uit zorg, overheid, wetenschap en bedrijfsleven spraken we over de kosten en baten van het investeren in het voorkomen van diabetes type 2. De opbrengst levert input voor het op te zetten impactmodel dat het vertrekpunt vormt voor de legitimering en financiering van de inspanningen die nodig zijn op onze ambitie om de toename van diabetes type 2 te remmen.

 

Klik hier voor de presentaties met een terugkoppeling van de expertbijeenkomsten.