Website diversiteitindiabetes.nl realiseert zorg en ondersteuning op maat voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars

‹ Terug naar overzicht

In de ‘Toolbox’ van de 2diabeat community is recentelijk de NDF website diversiteitdiabetes.nl toegevoegd. NDF streeft ernaar om zorg en ondersteuning op maat te realiseren voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars. Als informatie niet goed overkomt, niet begrepen wordt vanwege taalproblemen of er zijn cultuurbarrières, is er meer nodig om passende diabeteszorg te verlenen. De website bundelt een groot aantal tools die helpen bij het begrijpelijk maken van informatie, bij de vertaalslag van medische voorlichting naar de dagelijkse praktijk en geeft inzicht in culturele verschillen.

 

Zorg op maat
De website is recent geüpdatet en aangevuld met nieuwe informatie. De website diversiteitindiabetes.nl helpt om een diabetespatiënt die zorg te bieden die het beste past bij de persoonlijke situatie. Zo werken we samen aan goede, integrale zorg en voorlichting, dichtbij huis en op maat, voor alle mensen met diabetes.

Doelgroepen
Diabetes type 2 komt bovengemiddeld voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status, ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Ook bij kinderen neemt diabetes type 2 toe. Bij deze groepen speelt laaggeletterdheid een aanzienlijke rol: mensen begrijpen de aan hen verstrekte informatie vaak onvoldoende waardoor zij deze niet adequaat kunnen verwerken en/of toepassen in het dagelijks leven. En dit heeft een negatief effect op het succes van de behandeling en ondersteuning.

Begrijpelijke informatie
Vanuit de behandelaars was en is er grote behoefte aan eenvoudige informatie met veel plaatjes en in meerdere talen. Informatie is vaak moeilijk te vinden en de betrouwbaarheid is ook niet altijd zeker. Dit was al in 2016 reden om de website diversiteitindiabetes.nl op te zetten, samen met de Jan van Ooijenstichting en met Novo Nordisk als maatschappelijke partner. De informatie is inhoudelijk beoordeeld door deskundigen uit het (diabetes)veld zoals praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Ook experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden gaven input.

 

Heeft u aanvullingen voor deze website? Mail die dan naar info@diabetesfederatie.nl