Veelgestelde vragen

Hoelang loopt het traject in een wijk?

Antwoord:

Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het effect daarvan op het voorkomen van aandoeningen zoals diabetes type 2 kost tijd. Daarom heeft 2diabeat de intentie om wijken minimaal 2 jaar te ondersteunen. Het programma 2diabeat loopt tot 2027. Ondertussen wordt vanuit het programma gewerkt aan overdracht en landelijke borging, zodat de aanpak ook na 2027 doorgezet kan worden.

Is de 2diabeat aanpak effectief?

Antwoord:

Onze wijkgerichte aanpak is zorgvuldig ontwikkeld in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen. Hierbij zijn werkzame elementen van een integrale aanpak onderzocht en leerlessen van andere programma’s meegenomen. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan in de praktijk. Inmiddels is er ruim 2 jaar ervaring opgedaan met de 2diabeat aanpak. De belangrijkste resultaten en lessen tot nu toe hebben we gepubliceerd in een publicatie. Daarnaast blijven we onze aanpak evalueren door middel van proces- en effectiviteitsonderzoek in samenwerking met TNO/Lifestyle for Health.

In mijn gemeente is 2diabeat al begonnen, hoe kom ik met 2diabeat in contact?

Antwoord:

Vanuit 2diabeat zijn we inmiddels met bijna 100 wijken in gesprek of in gesprek geweest. Wil je weten of er al contacten lopen in jouw wijk of gemeente, neem dan contact met ons op. Indien er al contacten zijn, kunnen we je verbinden aan de betrokkenen in jouw wijk of gemeente. Je kunt een mail sturen naar secretariaat@2diabeat.nl.

Is er een financiële vergoeding voor lokale aanjagers?

Antwoord:

Lokale aanjagers spelen een belangrijke rol in het versterken van het wijknetwerk en het aanjagen van de gezonde beweging in de wijk. Om hier voldoende tijd voor vrij te maken is het aanvragen van financiering vaak een randvoorwaarde. Vanuit 2diabeat ondersteunen we bij het verkennen van verschillende financieringsroutes op lokaal en regionaal niveau. Hierbij is de gemeente een belangrijke gesprekspartner, omdat zij steeds meer de regie voeren op het ontwikkelen en realiseren van integraal preventiebeleid. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende SPUK-regeling vormen hierbij een belangrijke basis.

Hoe kan ik meedoen met 2diabeat?

Antwoord:

Als je wilt bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid in jouw wijk, stuur dan een mail naar een van onze wijkadviseurs voor een kennismakingsgesprek. We verkennen dan samen met jou wat er nodig is in jouw wijk, welke rol je zelf kunt en wilt spelen en welke andere personen er nodig zijn. De wijken bepalen zelf waar ze mee aan de slag gaan. Vanuit 2diabeat wordt het hele traject van verkenning tot uitvoering begeleid door één van onze wijkadviseurs. Aanmelden voor één van onze webinars kan ook. In deze webinars delen we de aanpak van 2diabeat en verkennen we met de deelnemers in hoeverre deze kan bijdragen aan het realiseren van je eigen ambities. Actuele data vind je in de Agenda..

Er loopt al een preventieprogramma in mijn wijk of dorp, is het dan zinvol om mee te doen met 2diabeat? 

Antwoord:

Jazeker! 2diabeat verbindt en versterkt andere gezondheidsinitiatieven: van (burger)initiatieven en leefstijlinterventies, tot overkoepelende gezondheidsprogramma’s. 2diabeat zorgt voor een sterk lokaal preventienetwerk. Deze netwerken bieden enerzijds een steunstructuur voor burgers om een gezonde leefstijl vol te houden. Anderzijds creëren deze netwerken een stevige basis voor de introductie van andere preventieprogramma’s en leefstijlinterventies. Door nog meer te investeren in bestaande lokale netwerken, kunnen meer mensen in de wijk worden bereikt en de beweging naar een gezonde wijk worden versterkt.

Staat je vraag er niet bij?