Inspirerende driedaagse voor lokale veranderaanpak

‹ Terug naar overzicht

Inspirerende driedaagse voor lokale veranderaanpak

De eerste 2diabeat wijken zijn nu een jaar bezig en in deze fase van het programma staat continu samen leren en innoveren centraal. Hoogtepunt van afgelopen jaar was daarin de driedaagse cursus voor én met wijkadviseurs en aanjagers.

De eerste 2diabeat wijken zijn nu een jaar bezig en in deze fase van het programma staat continu samen leren en innoveren centraal. Zo wordt een lokale aanjager ondersteund door een 2diabeat wijkadviseur en is er regelmatig contact met andere aanjagers om kennis en ervaringen uit te wisselen, zowel op het online platform als fysiek. Hoogtepunt van afgelopen jaar was daarin de driedaagse cursus voor én met wijkadviseurs en aanjagers. Het doel ervan: inzicht krijgen in hoe je een gezonde beweging op gang brengt in de wijk. Hoe kun je hier lokaal invulling aan geven en welke ondersteuning vraagt dit op landelijk niveau? En: hoe werken we toe naar een toekomstbestendig ecosysteem in de wijk, dat op termijn ook door kan gaan zonder impuls vanuit 2diabeat?

 

Van droom naar daad

‘Heel Nederland is straks een blue zone

‘Ongezond is niet langer een verdienmodel’

‘Goed voor jezelf zorgen is zo vanzelfsprekend als ademen’

Prachtige dromen werden er tijdens de driedaagse gedeeld. Maar hoe kom je van droom naar daad? Die weg vraagt lokaal leiderschap. En daarvoor heb je nieuwe vaardigheden, inzichten en kennis nodig. Tijdens deze dagen konden aanjagers en wijkadviseurs zich daar volledig in onderdompelen. Zij deden kennis op over het veranderproces, kregen helderheid over hun eigen rol, ontwikkelproces en kijk op het hele systeem, kregen handvatten om te leren omgaan met weerstand, en organiseren van groepsbijeenkomsten. Hierbij brachten de deelnemers ervaringen en geleerde lessen uit de wijken in.

 

Mooie lessen in een veilige omgeving

In de training hebben we de fasen uit Theorie U als basis genomen. Dit is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. De eerste dag richtte zich vooral op het verkennen van verschillende perspectieven, de tweede dag op het persoonlijk leiderschap en derde dag op het maken van nieuwe plannen en het in beweging komen. Soms was het buiten de comfortzone, maar de veilige omgeving zorgde dat mensen zich open stelden om te leren en verbinden. Of in de woorden van aanjager Jürgen Meijer te spreken: “Mooie lessen in een veilige omgeving”.

 

Bouwstenen van de aanpak

Met alles wat de 3-daagse aan inzichten heeft opgeleverd en de kennis en ervaringen die er nu al zijn, ontwerpen we de bouwstenen van de aanpak waar de aanjagers en wijkadviseurs samen mee aan de slag kunnen in de wijken. Deze bouwstenen zullen in 2023 ook een plek krijgen in de supportkit op de 2diabeat community. Zo kunnen nieuwe wijken steeds makkelijker van start en concreet aan de slag.

 

Meer weten over de aanpak van 2diabeat?

Klik dan hier of plan een kennismakingsgesprek.