Rapportage ontwerpfase 2diabeat gepubliceerd!

‹ Terug naar overzicht

Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord heeft het transitieprogramma 2diabeat een breed gedragen, integrale aanpak ontwikkeld om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen.

Deze aanpak is in co-creatie met het veld tot stand gekomen en brengt de vele initiatieven die er in Nederland zijn op het gebied van diabetes bijeen. Gebaseerd op bestaande onderzoeken en samen met circa 200 experts, ervaringsdeskundigen en professionals is in het afgelopen jaar een integrale aanpak vastgesteld. Ook is een transitieprogramma uitgewerkt om de aanpak te blijven ontwikkelen en gaandeweg in ons landelijk systeem van zorg en welzijn te borgen.

De integrale aanpak heeft een lokale inbedding onder een landelijke paraplu. De aanpak wordt toegepast in de directe leefomgeving van mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en bij mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2. Door het stimuleren en ondersteunen van mensen in het aanpassen van hun leefstijl kunnen we diabetes voorkomen, de effecten verminderen of zelfs genezen. De leefomgeving speelt hierbij een essentiële rol. Het individu staat daarbij centraal en zelfregie is het uitgangspunt. Op een locatie wordt het aanbod van leefstijlbevorderende activiteiten en professionals in zorg en welzijn in beeld gebracht. Het aanbod wordt geëvalueerd met de doelgroepen en waar mogelijk verrijkt, inspelend op de voorkeuren van de burgers. Ook niet-professionals zijn welkom om bij te dragen. Technologie draagt bij aan het ontsluiten van informatie aan doelgroepen en het vastleggen van gedragingen. Er wordt gestreefd naar the whole system in the room en gestart met een welwillende en daadkrachtige coalitie. Deze lokale ervaringen worden uitgewisseld in een landelijk leer- en innovatienetwerk. De effectiviteit van de aanpak zal worden onderzocht op zowel lokaal als landelijk niveau. De aanpak bestaat daarmee uit drie componenten: (1) implementeren (2) leren en innoveren en (3) onderzoeken.

Momenteel is 2diabeat in gesprek met potentiële pilotlocaties waar vanaf het najaar van 2020 de aanpak geïmplementeerd zal worden. De aanpak is sinds 23 juni 2020 te downloaden op de website www.2diabeat.nl  Op deze website staat ook informatie voor regionale coalities die zich willen aanmelden voor samenwerking met 2diabeat.