Terugblik regiobijeenkomsten: waardevolle bijdrage aan analysefase

‹ Terug naar overzicht

Ruim 100 mensen leverden een waardevolle bijdrage in de eerste fase van 2diabeat!
In november en december droeg een grote groep (ervarings)deskundigen met een diverse achtergrond uit verschillende soorten organisaties bij aan de eerste analysefase in een drietal expertbijeenkomsten. Deze analyse levert de ingrediënten voor de aanpak die we in de realisatiefase na maart gaan volgen. In februari volgden de regiobijeenkomsten in Eindhoven, Utrecht en Zwolle waar mensen uit diverse hoeken van het land naartoe reisden om hun bijdrage te leveren, waaronder mensen uit de doelgroep zelf, diëtisten, huisartsen, leefstijlcoaches, een supermarkt, onderzoekers en beleidsmakers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en kennisinstellingen. Deze bijeenkomsten hebben het programmateam een bredere kijk gegeven op wat er toe doet! Wat werkt wel, wat werkt zeker niet, wie moeten we nog meer betrekken en waar moeten we op inzetten als programma om het écht succesvol te maken. De professionals zelf gingen met nieuwe kennis en kennissen naar huis.
Je ziet de resultaten van de bijeenkomst samengevat in het beeldverslag. De uitgebreide uitwerking vind je binnenkort terug op de www.2diabeat.nl.

Eén van de vragen die ter plekke beantwoord is op de regiobijeenkomsten is waarom het inzetten op een trendbreuk van waarde is voor ons als mensen. Via de mentimeter app kwamen we samen tot het volgende beeld.

In het beeldverslag hieronder zijn belangrijke ingrediënten voor het 2diabeat programma bij elkaar gebracht die we ophaalden tijdens de regiobijeenkomsten.